ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า กะ

       ชื่อที่มีคำนำหน้าอ่านออกเสียงว่า กะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  สาวน้อย  

กนากานต์  (   Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก  

กนาพร  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้นำสุขมาให้  

กนาภรณ์  (  Kanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเด็กผู้หญิง  

กนาลดา  (  Kanalada  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นเครือเถา

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิษฐ์ลดา  (   Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา  

กนิฎฐ์ลดา  (  Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา  

กนิฏฐ์ลดา  (  Kanitlada  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา  

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  หัวใจ  

กมลธิดา  (  Kamoltida  )  แปลว่า  หัวใจลูกหญิง  

กมลสุดา  (  Kamolsuda  )  แปลว่า  หัวใจนาง  

กมลลดา  (  Kamollada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาบัว  

กมลนาฏ  (  Kamolnat  )  แปลว่า  หัวใจนาง

กนกนาฏ  (  Kanoknat  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง  

กนกอร  (  Kanok-orn  )  แปลว่า  นางงามดั่งทอง 

กนกลดา  (  Kanoklada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาทอง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิษฐ์กนาต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

กนิษฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

กนิษฐ์พงศ์  (  Kanitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

กนิษฐ์พงษ์  (  Kanitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง  

กนิษฐ์ณัฐ์  (  Kanitnat  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

กนิฎฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง

กนิฎฐ์ณัฐ  (  Kanitnat  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

กนิฏฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฏฐ์กุล  (  Kanitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง

กนิฎฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

กนิฏฐ์ณัฏฐ์  (  Kanitnat  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า บัว  ,  หัวใจ  

กมลกุล  (  Kamolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

กมลณัฐ  (  Kamolnat  )  แปลว่า  หัวใจนักปราชญ์  

กมลณัฏฐ์  (  Kamolnat  )  แปลว่า  หัวใจนักปราชญ์  

กมลพงศ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

กมลพงษ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

กนก  (  Kanok  )  แปลว่า  ทอง  

กนกกุล  (  Kanokkul  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง  

กวี  (  Kawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

กษาปณ์  (  Kasap  )  แปลว่า  เงินตรา  

กบินทร์  (  Kabin  )  แปลว่า  พญาลิง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง