ชื่อที่มีคำว่า พิสิฐ

     ชื่อที่มีคำว่า  พิสิฐ  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  วิเศษ

พิสิฐรัตน์  (  Pisitrat  )  แปลว่า  แก้ววิเศษ

พิสิฐกุล  (  Pisitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พิสิฐพงศ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พิสิฐพงษ์  (  Pisitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ประเสริฐ

พิสิฐชัย  (  Pisitchai  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ

พิสิฐภพ   (  Pisitpop  )  แปลว่า  โลกอันประเสริฐ

พิสิฐภาคย์  (   Pisitpak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีอันประเสริฐ

ชัยพิสิฐ  (  Chaipisit  )  แปลว่า  การชนะที่ประเสริฐ

กานต์พิสิฐ  (  Kanpisit  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

พรพิสิฐ  (  Pornpisit  )  แปลว่า  พรอันประเสริฐ

ภูพิสิฐ  (  Poopisit  )  แปลว่า  โลกอันประเสริฐ

รัฐพิสิฐ  (  Ratpisit  )  แปลว่า  แว่นแคว้นอันประเสริฐ

พิสิฐวนัส  (  Pisitwanas  )  แปลว่า  ป่าอันประเสริฐ

พิสิฐวนา  (  Pisitwana  )  แปลว่า  ป่าวิเศษ

ธนพิสิฐ  (  Tanapisit  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ

พิสิฐธนา  (  Pisittana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันประเสริฐ

อัครพิสิฐ  (  Akkarapisit  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐที่สุด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ