ชื่อที่มีคำว่า วัลยา

    ชื่อที่มีคำว่า  วัลยา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือเถา  ,  ไม้เถา  ,  เชื้อสาย

วัลยากุล  (  Wanlayakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

วัลยากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

วัลยารัตน์ (  Wanlayarat  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ

วัลยามณี  (  Wanlayamanee  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

วัลยานุช  (  Wanlayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา

วัลยาวลี  (Wanlayawalee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย

วัลยาภรณ์   (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเชื้อสาย

วัลยาพร  (  Wanlayaporn  )  แปลว่า  เครือเถานำสุขมาให้

วัลยาอร  (  Wanlayaorn  )  แปลว่า  เครือเถางาม

วัลยาทิพย์  (  Wanlayatip  ,  Wanlayathip  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

ทิพย์วัลยา  (  Tipwanlaya  ,  Thipwanlaya  )   แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

มณีวัลยา  (  Maneewanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาแก้ว

พิมพ์วัลยา  (  Pimwanlaya  )  แปลว่า  รูปเครือเถา

ดุจวัลยา  (  Dujwanlaya  )  แปลว่า  ดั่งเชื้อสาย

ปานวัลยา  (  Panwanlaya  )  แปลว่า  ดั่งเชื้อสาย

นันทวัลยา  (  Nantawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความยินดี

ศศิวัลยา  (  Sasiwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาจันทร์

สิรวัลยา  (  Sirawanlaya  )  แปลว่า  ยอดแห่งเครือเถา

สิริวัลยา  (  Siriwanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ