ชื่อที่มีคำว่า ชญา

    ชื่อที่มีคำว่า  ชญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชญา  (  Chaya  )  แปลว่า  ชยา  ,  สายธนู

ชญาทิพย์  (  Chayathip  ,  Chayatip  )  แปลว่า  สายธนูเป็นของ

เทวดา

ชญากานต์  (  Chayakan  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นที่รัก

สิริชญา  (  Sirichaya  )  แปลว่า  สายธนูอันเป็นมิ่งขวัญ

ศศิชญา  (  Sasichaya  )  แปลว่า  สายธนูจันทร์

ชญาลักษณ์  (  Chayalak  )  แปลว่า  สายธนูมีคุณภาพ

ชญานุช  (  Chayanuch  )  แปลว่า  สายธนูน้อง

ชญาธร  (  Chayatong  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้ซึ่งสายธนู

พิมพ์ชญา  (  Pimchaya  )  แปลว่า  รูปสายธนู

พิศชญา  (  Pischaya  )  แปลว่า  แลดูสายธนู

ดุจชญา  (  Dujchaya  )  แปลว่า  เหมือนสายธนู

เพียงชญา  (  Piangchaya  )  แปลว่า  เหมือนสายธนู

เพ็ญชญา  (  Penchaya  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยสายธนู

นันท์ชญา  (  Nanchaya  ) แปลว่า  สายธนูแห่งความยินดี

นนท์ชญา  (  Nonchaya  )  แปลว่า  สายธนูแห่งความยินดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชยา  (  Chaya  )  แปลว่า  สายธนู

ชยาวุฒิ  (  Chayawut  )  แปลว่า  สายธนูแห่งความเจริญ

ชยาพงศ์  (  Chayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายสายธนู

ชยาพงษ์  (  Chayapong  )  แปลว่า  เชื้อสายสายธนู

ชยาพัฒน์  (  Chayapat  )  แปลว่า  สายธนูแห่งความเจริญ

ชยาชาติ  (  Chayachat  )  แปลว่า  ตระกูลสายธนู

ชยาเทพ  (  Chayatep  )  แปลว่า  สายธนูเทวดา

ณัฐชยา  (  Natchaya  )  แปลว่า  สายธนูแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐ์ชยา  (  Natchaya  )  แปลว่า  สายธนูแห่งนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง