ชื่อที่มีคำว่า ศศิ

    ชื่อที่มีคำว่า  ศศิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของ

เทวดา

ศศินาภรณ์  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปดวงจันทร์

ศศินาพร  (  Sasinaporn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์นำสุขมาให้

ศศินากุล  (  Sasinakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งจันทร์

ศศิกมล  (  Sasikamol  )  แปลว่า  บัวงามดั่งจันทร์

ศศิรัตน์  (  Sasirat  )  แปลว่า  แก้วจันทร์

ศศิมณี  (  Sasimanee  )  แปลว่า  แก้วจันทร์

ศศิพัชร์  (  Sasipach  )  แปลว่า  เพชรแสงจันทร์

ศศิภัทร์  (  Sasipat  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิรัชนี  (  Sasiratchanee  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ยามราตรี

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ศศิ  ( Sasi  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศิพงศ์  (  Sasipong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์

ศศิพงษ์  (  Sasipong  )  แปลว่า  เชื้อสายดวงจันทร์

ศศิมนัส  (  Sasimanas  )  แปลว่า  ใจจันทร์

ศศิณัฐ  (  Sasinat  )  นักปราชญ์แห่งดวงจันทร์

ศศิณัฏฐ์  (  Sasinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งดวงจันทร์

ศศิชัย  (  Sasichai  )  แปลว่า  การชนะแห่งจันทร์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์