ชื่อที่มีคำว่า พีร

    ชื่อที่มีคำว่า  พีร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พีรพรรณ  (  Peerapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งผู้กล้า

พีรสินี  (  Peerasinee  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พีรลดา  (  Peeralada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

พีรวัลย์  (  Peerawan  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้าหาญ

พีรญา  (  Peeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ  ,  ผู้มีความเพียร

พีรดา  (  Peerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พีรนาฏ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พีร  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ

พีระ  (  Peera  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้เพียร  ,  นักรบ

พีรศักดิ์  (  Peerasak  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความสามารถ

พีรยศ  (  Peerayos  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี

พีรเกียรติ  (  Peerakian  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความดี

พีรกุล  (  Peerakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรพงศ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

พีรพงษ์  (  Peerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

พีรยุทธ์  (  Peerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้กล้า

พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า

พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า

พีรธีร์  (  Peeratee  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความมั่นคง

พีรวุฒิ  (  Peerawut  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

พีรวุธ  (  Peerawut  )  แปลว่า  อาวุธแห่งผู้กล้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ