ชื่อที่มีคำว่า อร

    ชื่อที่มีคำว่า  อร  (ออน  )  หรือ  (  ออ ระ )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

  ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อร  (  Orn  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,  นางงาม  ,  งาม  ,  สวย

อรกนา  (  Ornkana  ) แปลว่า  นางงาม

อรกนิษฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรกนิฏฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่่า  น้องงาม

อรกนิฎฐ์  (  Ornkanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรขนิฏฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรขนิฎฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรขนิษฐ์  (  Ornkhanit  )  แปลว่า  น้องงาม

อรนภา  (  Ornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

อรวิภา  (  Ornwipa  )  แปลว่า  นางงาม

อรยุพา  (  Ornyupa  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น  ,  วัยสาว

อรทิชา  (  Ornticha  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองหน

อรรวี  (  Ornrawee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน

อรมณี  (  Ornmanee   )  แปลว่า  นางแก้ว

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อรผกา  (  Ornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม

อรวนา  (  Orawana  )  แปลว่า  ป่างาม

อรวลี  (  Ornwalee  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม  ,  งามระหง

อรชล (  Orrachol  )  แปลว่า  น้ำงาม

อรพัชร์  (  Orrapach  ,  Orrapat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

อรภัทร์  (  Orrapat  )  แปลว่า  นางผู้น่ารัก

อรสา  (  Orrasa  )  แปลว่า  นางงาม

อรวี  (  Orrawee  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม

อรณัฐ  (  Orranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

อรณัฏฐ์  (  Orranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

อรวรรณ  (  Orrawan  )  แปลว่า  นางงาม

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางงาม

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว

อรวัจน์  (  Orrawat  ,  Orrawaj  )  แปลว่า  นางผู้กล่าวถ้อยคำ

อรวัลย์  (  Orrawan  ,  Orrawal  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

อรภรณ์  (  Orraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

อรพร  (  Orraporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อรชุน  (  Orrachun  )  แปลว่า  สีขาว  ,  ใส

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ