ชื่อที่มีคำว่า นรา

    ชื่อที่มีคำว่า  นรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  ผู้เป็นของเทวดา

นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

นราวลี  (  Narawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราวัลย์  (  Narawan  ,  Narawal  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม

นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน

นรากร  (  Narakorn ,  Naragorn  )  แปลว่า  ผู้ทำแสงสว่าง

นรากรณ์  (  Narakorn , Naragorn  )  แปลว่า  ผู้ฉลาด

นรากุล  (  Narakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราธร  (  Naratorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้

นราพงศ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราพงษ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราชาติ  (  Narachat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูล

นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียง

นราภพ  (  Narapop  )  แปลว่า  โลกคน

นราทีป  (  Narateep  )  แปลว่า  ผู้มีแสงไฟ

นราเทพ  (  Naratep  )  แปลว่า  คนเทวดา

นรานนท์  (  Naranon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

บุญนรา  (  Bunnara  )  แปลว่า  ผู้มีความดี

นรารัฐ  (  Nararat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นคน

นราพัฒน์  (  Narapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

นราวัฒน์  (  Narawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

นราภัทร์  (  Narapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

นราวุฒิ  (  Narawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ