ชื่อที่มีคำว่า เพียร

    ชื่อที่มีคำว่า  เพียร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพียรจิต   (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจมุมานะเพื่อความสำเร็จ

เพียรจิตต์  (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจหมั่น  ,  ผู้มีใจบากบั่น

เพียรจิตร์  (  Pianjit  )  แปลว่า  ผู้มีความบากบั่นที่งดงาม

เพียรกมล  (  Piankamol  )  แปลว่า  ผู้มีใจบากบั่น

เพียรสุดา  (  Piansuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความบากบั่น

เพียรอนงค์  (  Piananong  )  แปลว่า  นางผู้มีความบากบั่น

เพียรผกา  (  Pianphaka  )แปลว่า  ดอกไม้แห่งความสำเร็จ

เพียรลดา  (  Pianlada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เพียร  (  Pian  )  แปลว่า  ความบากบั่น  ,  ความหมั่น  ,  ความกล้าแข็ง  ,  มุ่งทำเพื่อให้สำเร็จ

เพียรกานต์  (  Piankan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความบากบั่น

เพียรพงศ์  ( Pianpong    )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น

เพียรพงษ์  (  Pianpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความบากบั่น

เพียรมนัส  (  Pianmanas  )  แปลว่า  ผู้มีใจบากบั่น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง