ชื่อที่มีคำว่า ณ ( นะ ) นำหน้า

    ชื่อที่มีคำว่า  ณ  (  นะ  )  นำหน้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ผู้ที่เกิดสองหน

ณทิพา   (  Natipa  )    แปลว่า  ในชั้นฟ้า

ณธารา   (  Natara  )  แปลว่า  ในลำน้ำ

ณธิดา  (  Natida  )  แปลว่า  ที่ลูกหญิง

ณบุญญา  (  Nabunya  )  แปลว่า  ในความดี

ณกานดา  (  Nakanda  )  แปลว่า  ในที่รัก

ณผกา  (  Naphaka  )  แปลว่า  ในดอกไม้

ณพนาลี  (  Napanalee  )  แปลว่า  ที่แนวป่า

ณวนาลี  (  Nawanalee  )  แปลว่า  ที่แนวป่า

ณพิชญา   (  Napitchaya  )  แปลว่า  ที่นักปราชญ์

ณพิตรา  (  Napittra  )  แปลว่า  ในทรัพย์

ณภัสสร  (  Napassorn  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง  ,  ที่แสงสว่าง

ณฤทัย  (  Narutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ

ณหทัย  (  Nahatai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ

ณหฤทัย  (  Naharutai  )  แปลว่า  ในใจ  ,  ที่ใจ

ณลดา  (  Nalada  )  แปลว่า  ในเครือเถา

ณชิตา  (  Nachita  )  แปลว่า  ที่ชนะแล้ว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ณกานต์  (  Nakan  )  แปลว่า  ในที่รัก

ณพฤกษ์  (  Napruk  )  แปลว่า  ที่ต้นไม้

ณพิชย์  (  Napich  )  แปลว่า  ในความชนะ

ณพิทย์  (  Napit  )  แปลว่า  ในความรู้

ณภพ  (  Napop  )  แปลว่า  ในโลก  ,  ที่โลก

ณภูผา  (  Napoopha  )  แปลว่า  ที่เขาหิน

ณเมฆา  (  Nameka  )  แปลว่า  ในก้อนเมฆ  ,  ที่ก้อนเมฆ

ณรัฐ  (  Narat  )  แปลว่า  ในแว่นแคว้น

ณวนา  (  Nawana  )  แปลว่า  ในป่า

ณพนา  (  Napana  )  แปลว่า  ในป่า

ณเดช  (  Nadech  )  แปลว่า  ในความสุกใส  ,  ในความงาม

ณเดชน์  (  Nadech  )  แปลว่า  ในอาวุธที่ใช้ขว้างไป  ,  ในลูกศร  ,  ในลูกปืน

ณชีพ  (  Nacheep  )  แปลว่า  ในความเป็นอยู่

ณดล  (  Nadol  )  แปลว่า  ที่ตั้งขึ้น

ณธานี  (  Natanee  )  แปลว่า  ในเมือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่แปลว่า ช้าง