ชื่อที่แปลว่า ธง

    ชื่อที่แปลว่า  ธง  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ธง  (  Tong  )  แปลว่า  ผืนผ้าที่ทำเป็นเครื่องหมายต่างๆ  หรือ  ทำ

ด้วยกระดาษ

ธงทอง  (  Tongtong  )  แปลว่า  ธงที่ทำด้วยทอง

ธงชัย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ

ธงไชย  (  Tongchai  )  แปลว่า  ธงที่เจริญกว่า

ธวัช  (  Tawach  )  แปลว่า  ธง

ธวัชกุล  (  Tawachkul  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธวัชกานต์  (  Tawachkan  )  แปลว่า  ธงอันเป็นที่รัก

ธวัชชัย  (  Tawatchai  )  แปลว่า  ธงแห่งการชนะ

ธวัชพงศ์  (  Tawachpong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธวัชพงษ์  (  Tawachpong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธวัชวงศ์  (  Tawachwong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธวัชวงษ์  (  Tawachwong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธัช  (  Tach  )   แปลว่า  ธง

ธัชกานต์  (  Tatchakan  )  แปลว่า  ธงอันเป็นที่รัก

ธัชพงศ์  (  Tatchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ธัชพงษ์  (  Tatchapong  )  แปลว่า  เชื้อสายธง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ