ชื่อที่มีคำว่า ไท

    ชื่อที่มีคำว่า  ไท  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล

สิริอรไท  (  Siriorratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ

ทิพย์อรไท  (  Tiporratai  ,  Thiporratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่เป็น

ของเทวดา

ศศิอรไท  (  Sasiorratai  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

อรไทกานต์  (  Orrataikan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

พิมพ์อรไท  (  Pimorratai  )  แปลว่า  รูปนางผู้เป็นใหญ่

พิศอรไท  (  Pisorratai  )  แปลว่า  แลดูนางผู้มีสกุล

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  ,  อิสระ

ไทเทพ  (  Taitep  )  แปลว่า  เทวดาผู้เป็นอิสระ

ไทพัฒน์  (  Taipat  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระมีความเจริญ

ไทพงศ์  (  Taipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีอิสระ

ไทพงษ์  (  Taipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีอิสระ

ไทกานต์  (  Taikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีอิสระ

ไทชาญ  (  Taichan  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระคล่องแคล่ว

ไทภัสร์  (  Taipas  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระรุ่งเรือง

เลิศไท  (  Lerstai  )  แปลว่า  ผู้มีอิสระดียิ่ง

สุรไท  (  Suratai  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีอิสระ

ไทวิชญา  (  Taiwitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีอิสระ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ