ชื่อที่มีคำว่า บุศรา

    ชื่อที่มีคำว่า  บุศรา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

บุศรา  (  Butsara ,  Bussara   )  แปลว่า  บุษราคัม  ,  พลอยสีเหลือง

บุศราภรณ์  (  Butsaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีเหลือง

บุศราทิพย์  (  Butsaratip  ,  Bussaratip  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองเป็น

ของเทวดา

บุศรารัตน์  (  Butsararat  ,  Bussararat  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง

บุศรามณี  (  Butsaramanee  ,  Bussaramanee  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุศราวลัย  (  Butsarawalai  ,  Bussarawalai  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเหลือง

บุศราพร  (  Butsaraporn  ,  Bussaraporn  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองนำสุขมาให้

ชไมบุศรา  (  Chamaibutsara  ,  Chamaibussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองทั้งคู่

บุษรา  (  Butsara  ,  Bussara  )  แปลว่า  บุษราคัม  ,  พลอยสีเหลือง

บุษราภรณ์  (  Butsaraporn  )  แปลว่า  เครื่องปรดับพลอยสีเหลือง

บุษราทิพย์  (  Butsaratip  ,  Bussaratip  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองเป็นของเทวดา

บุษรารัตน์  (  Butsararat ,  Bussararat  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีเหลือง

บุษรามณี  (  Butsaramanee  ,  Bussaramanee  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง

บุษราวลัย  (  Butsarawalai  ,  Bussarawalai  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเหลือง

บุษราพร  (  Butsaraporn  ,  Bussaraporn  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองนำสุขมาให้

ชไมบุษรา  (  Chamaibutsara  ,  Chamaibussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลืองทั้งคู่

บุษยา  (  Butsaya  , Bussaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว  ,  บัว

บุษยาภรณ์  (  Butsayaporn  ,  Bussayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพลอยสีขาว

บุษยาทิพย์  (  Butsayatip  ,  Bussayatip  )  แปลว่า  พลอยสีขาวเป็นของเทวดา

บุษยามณี  (  Butsayamanee  ,  Bussayamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีขาว

บุษยารัตน์  (  Butsayarat  ,  Bussayarat  )  แปลว่า  เพชรพลอยสีขาว

บุษยาวลัย  (  Butsayawalai  ,  Bussayawalai  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีขาว

บุษยาพร  (  Butsayaporn  ,  Bussayaporn  )  แปลว่า  พลอยสีขาวนำสุขมาให้

ชไมบุษยา  (  Chamaibutsaya  ,  Chamaibussaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาวทั้งคู่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ