ชื่อที่มีคำว่า กัลยา

    ชื่อที่มีคำว่า  กัลยา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยาภรณ์  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กัลยาพร  (  Kanlayaporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้

กัลยารัตน์  (  Kanlayarat  )  แปลว่า  นางงามผู้ประเสริฐ

กัลยาณัฐ  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์

กัลยาณัฏฐ์  (  Kanlayanat  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นนักปราชญ์

กัลยามณี  (  Kanlayamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัลยาทิพย์  (  Kanlayatip  ,  Kanlayathip  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

กัลยานาถ  (  Kanlayanath  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง

กัลยากานต์  (  Kanlayakan  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่รัก

กัลยากุล  (  Kanlayakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม

กัลยาพรรณ  (  Kanlayapan  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

กัลยาลักษณ์  (  Kanlayalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม

จิรกัลยา  (  Jirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามยั่งยืน

ทิพย์กัลยา  (  Thipkanlaya  ,  Tipkanlaya  )  แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

พิมพ์กัลยา  (  Pimkanlaya  )  แปลว่า  รูปนางงาม

ศศิกัลยา  (  Sasikanlaya  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

สิรกัลยา  (  Sirakanlaya  )  แปลว่า  นางงามที่สุด

สิริกัลยา  (  Sirikanlaya  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นมิ่งขวัญ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "