ตั้งชื่อลูกครึ่ง

    ตั้งชื่อลูกครึ่ง  อยากมีชื่อเป็นฝรั่ง  หรือ  ชื่อไทยผสมชื่อฝรั่ง

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พ่อชื่อ  Paul  (  พอล  )  ลูกชื่อ

Paula   (  พอลล่า  )

Pauline  (  พอลลีน  )

Paullada  (  พอลลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายPaul

Paultida  (  พอลธิดา  )  แปลว่า  ลูกสาวพอล

Porntida  (  พรธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำความสุขมาให้

Pornlada  (  พรลดา  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำความสุขมาให้

Pornlada  (  ภรณ์ลดา  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นเครื่องประดับ

พ่อชื่อ  Wilson  (  วิลสัน  )  ลูกชื่อ

Willada  (  วิลลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายWil  (  Wilson  )

Wiltida  (  วิลธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงWil

Wilawan  (  วิลาวัณย์  )  แปลว่า  งามยิ่ง

Wilasinee  (  วิลาสินี  )  แปลว่า  หญิงงาม

พ่อชื่อ  Darwin  (  ดาร์วิน  )  ลูกชื่อ

Darwinna  (  ดาร์วินน่า  )

Darwina  (  ดาร์วิน่า  )

Darika    (  ดาริกา  )  แปลว่า  ดาว

Darunee  (  ดรุณี  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิงวัยรุ่น  ,  สาว

Danutida  (  ดนุธิดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นลูกหญิงของตน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พ่อชื่อ  John  (  จอห์น  )  ลูกชื่อ

Johnny  (  จอห์นนี่  )

Johnnie  (  จอห์นนี่  )

Johnson  (  จอห์นสัน  )

Johnpong  (  จอห์นพงศ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายJohn

George  (  จอร์จ  )

Khajorn  (  ขจร  )  แปลว่า  ฟุ้งไป

Khajornpong  (  ขจรพงศ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฟุ้งไป

พ่อชื่อ  Alex  (  อเล็กซ์  )  ลูกชื่อ

Alongkot  (  อลงกต  )  แปลว่า  ตกแต่ง  ,  ประดับ

Alongkorn  (  อลงกรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับ

Arun  (  อรุณ  )  แปลว่า  เวลาใกล้อาทิตย์ขึ้น

Ariya  (  อริยะ  )  แปลว่า  ผู้บรรลุธรรมวิเศษ

พ่อชื่อ  Thomas  (  โทมัส  )  ลูกชื่อ

Tony  (  โทนี่  )

Anthony   (  แอนโทนี่  )

Tanee  (  ธานี  )  แปลว่า  เมือง

Tanin  (  ธานินทร์  )  แปลว่า  เมืองใหญ่

Tana  (  ธนา  )  แปลว่า  ทรัพย์สมบัติ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ