ชื่อที่มีคำว่า วิภา

      ชื่อที่มีคำว่า  วิภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วิภา  (  Wipa  ,  Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม  ,  ความสุกใส  ,  แสงสว่าง  ,  รัศมี

วิภารัตน์  (  Wiparat  ,   Viparat   )  แปลว่า  เพชรแห่งความงดงาม

วิภาวรรณ  (  Wipawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิภาทิพย์  (  Wipatip  ,  Wipathip  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเป็นเครื่องประดับ

วิภาพร  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ความงดงามนำสุขมาให้

วิภานุช  (  Wipanuch  )  แปลว่า  น้องมีความงดงาม

วิภานาฏ  (  Wipanat  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามอันเป็นที่รัก

วิภามณี  (  Wipamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วิภาสินี  (  Wipasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภาเรข   (  Wiparekh  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิภาลักษณ์  (  Wipalak  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงดงาม

จารุวิภา  (  Jaruwipa  )  แปลว่า  งามยิ่ง

พรรณวิภา  (  Panwipa  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ฐิติวิภา  (  Thitiwipa  ,  Titiwipa  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความงดงาม

ทิพย์วิภา  (  Tipwipa  ,  Thipwipa  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

สิริวิภา  (  Siriwipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญมีความงดงาม

สิรวิภา  (  Sirawipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามที่สุด

สุรวิภา  (  Surawipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

ศศิวิภา  (  Sasiwipa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

โศภิตวิภา  (  Sopitwipa  )  แปลว่า  งดงามยิ่ง

อรวิภา  (  Ornwipa  ) แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์