ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิทย์

         ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  วิทย์  หรือ  วิทยา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

วิทย์  (  Wit  ,  Vit  )  แปลว่า  ความรู้  

วิทยา  (  Wittaya  , Vittaya  )  แปลว่า  ความรู้ 

กานต์วิทย์  (  Kanwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก  

เกรียงวิทย์  (  Kriangwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

ไกรวิทย์  (  Kraiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยิ่ง  

จุฑาวิทย์  (  Jutawit ,  Juthawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สุงสุด  

จิรวิทย์  (  Jirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน  

จรัสวิทย์  (  Jaraswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

ชัยวิทย์  (  Chaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ชนะ  

ไชยวิทย์  (  Chaiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญกว่า  

ชนาวิทย์  (  Chanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  

ชาญวิทย์  (  Chanwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความชำนาญ  

โชติวิทย์ (  Chotwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

เชษฐวิทย์  (  Chettawit  )  แปลว่า  พี่มีความรู้  

เชษฐ์วิทย์  (  Chetwit  )  แปลว่า  พี่มีความรู้  

ชุติวิทย์  (  Chutiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

ฉลองวิทย์  (  Chalongwit  )  แปลว่า  ฉลองความรู้  

ฐิติวิทย์  (  Thitiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดำรงอยู่  

ณัฐวิทย์  (  Nattawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

ณัฏฐวิทย์  (  Nattawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

ดนุวิทย์  (  Danuwit  )  แปลว่า  ฉันมีความรู้  

ถิรวิทย์  (  Thirawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มั่นคง  

ทวีวิทย์  (  Taweewit  ,  Taveewit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เพิ่มขึ้น  

ธนวิทย์  (  Tanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และทรัพย์สิน  

ธีรวิทย์  (  Teerawit  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  , ผู้มีความรู้มีสติ 

ธิติวิทย์  (  Thitiwit  )  แปลว่า   ผู้มีความรู้มีความมั่นคง  

นันทวิทย์  (  Nantawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความยินดี  

นราวิทย์  (  Narawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  

นาทวิทย์  (  Nattawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดัง  

นิธิวิทย์  (  Nitiwit  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งความรู้  

บูรณวิทย์  (  Booranawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เต็ม  

ปิยวิทย์  (  Piyawit  )  แปลว่า  ความรู้อันเป็นที่รัก  

ปิติวิทย์  (  Pitiwit  )  แปลว่า  การยินดีในความรู้  

พงศ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

พงษ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

พุฒิวิทย์  (  Puttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

พัชรวิทย์  (  Patcharawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพชร  

พัฒนวิทย์  (  Pattanawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

ภัทรวิทย์  (  Pattarawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญ  

รัฐวิทย์  (  Rattawit  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งความรู้  

ฤทธิวิทย์  (  Rittiwit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความรู้  

เลิศวิทย์  (  Lerswit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดียิ่ง  

วุฒิวิทย์  (  Wuttiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

ศุภวิทย์  (  Supawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ  

สรวิทย์  (  Sorrawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้แกล้วกล้า  

สุรวิทย์  (  Surawit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้กล้าหาญ  

สุวิทย์  (  Suwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดี  

อติวิทย์  (  Atiwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดียิ่ง  

อมรวิทย์  (  Amornwit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยั่งยืน  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ