ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า ที่รัก

         ชื่อผู้หญิงที่มีคำแปลว่า  ที่รัก  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กานต์ทิพย์  (  Kantip  ,  Kanthip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา  

กานด์ทิพย์  (  Kantip  ,  Kanthip  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักเป็นของเทวดา  

กานต์มณี  (  Kanmanee   )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก 

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก  

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กานดาภรณ์  (  Kandaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

กานตาภรณ์  (  Kantaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก  

กัญญากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

กนิษฐ์กานด์  (  Kaniskan  ,  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

กนิฏฐ์กานต์  (  Kanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ขนิษฐ์กานต์  (  Khaniskan  ,  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

ขนิฏฐ์กานด์  (  Khanitkan  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก  

เครือกานดา  (  Kruakanda  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก  

จุฑากานต์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด  

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน  

จิตรากานต์  (  Jittrakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงดงาม  

จารุกานต์  (  Jarukan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักน่ารัก  

ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

ชนากานด์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ชไมกานต์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่  

ชลกานต์  (  Chonlakan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก   

ฐิติกานต์  (  Thitikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดำรงอยู่  

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ฉันผู้ป็นที่รัก  

ดนยากานต์  (  Danayakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ดนุชากานต์  (  Danuchakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

ดาริกากานต์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวอันเป็นที่รัก 

ดุจกานต์  (  Dujkan  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก  

ทิชากานต์  (  Tichakan  ,  Thichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ธนากานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินอันเป็นที่รัก  

ธัญญากานต์  (  Tanyakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง  

ธิดากานต์  (  Tidakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก  

นันทกานต์  (  Nantakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความยินดี  

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

นิศากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  

นลินกานต์  (  Nalinkan  )  แปลว่า  ดอกบัวอันเป็นที่รัก  

ปรียากานต์  (  Preeyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก  

พนิดากานต์  (  Panidakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก  

พิมพ์กานดา  (  Pimkanda  )  แปลว่า  รูปผู้เป็นที่รัก  ,  แบบผู้เป็นที่รัก  

เพียงกานดา  (  Piangkanda  )   แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก  

เพ็ญกานดา  (  Penkanda  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยผู้เป็นที่รัก  

พิสุทธิกานดา  (  Pisuttikanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักหมดจด  

พิมลกานต์  (  Pimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด  

พิศกานดา  (  Piskanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

ยลกานต์  (  Yonlakan  )  แปลว่า  มองดูผู้เป็นที่รัก 

รพีกานต์  (  Rapeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงตะวัน  

รวีกานต์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงตะวัน  

รัชนีกานต์  (  Ratchaneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี  

รัตนากานต์  (  Rattanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ  

รำไพกานต์  (  Rampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งดวงตะวัน  

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

รุจากานต์  (  Rujakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักรุ่งเรือง

ฤทัยกานต์  (  Rutaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งใจ  

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  ,  เครือเถาอันเป็นที่รัก  

วัลยาากานต์  (  Wanlayakan  )  แปลว่า  เชื้อสายอันเป็นที่รัก  

วลัยกานต์  (  Walaikan  ,  Valaikan  )  แปลว่า  กำไลอันเป็นที่รัก  

วารีกานต์  (  Wareekan  ,  Vareekan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก  

วิมลกานต์  (  Wimolkan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด  

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งจันทรา  

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันหมดจด  

สกาวกานต์  (  Sakaokan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักสะอาด  ,  ผู้เป็นที่รักขาว  

สุธากานต์  (  Sutakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักกินอาหารทิพย์  

สุวกานต์  (  Suwakan  )  แปลว่า  ที่รักงาม  

เสาวกานต์  (  Souwakan  ,  Saowakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

อรกานต์  (  Orrakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  

อาภากานต์  (  Arpakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์