ชื่อที่มีคำแปลว่า งาม

        ชื่อที่มีคำแปลว่า  งาม  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  งาม  ,  นางงาม  ,  ดี  

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  , นุ่ม  , เขียวสด  

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  ,  ทองคำ  

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม  

ฉลวย  (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  งาม  

ทัศนีย์  (  Tassanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  

พบู  (  Paboo  )  แปลว่า  งาม  ,  ดอกไม้  ,  ขาว  

พริ้งเพริศ  (  Pringprers   )  แปลว่า  งามเฉิดฉาย  

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู  

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม  

เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง  

เพริศพราย  (  Prersprie  )  แปลว่า  งามระยับ  

เพริศแพร้ว  (  Prerspraeo  )  แปลว่า  งามระยับ  

พิมล  (  Pimol  ,  Pimon  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  

รจนา  (  Rotjana  )  แปลว่า  งาม  

รจเรข  (  Rotjares  )  แปลว่า  งาม  

รมณีย์  (  Rommanee  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ  

รุจิ  (  Ruji  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความรุ่งเรือง  ,  แสง  

รุจี  (  Rujee  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ความรุ่งเรือง  ,  แสง  

รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง  

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง  

เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม  ,  ดังวาด  

รังรอง  (  Rangrong  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส  ,  ลังลอง  

ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม  

ละไม  (  Lamai  )  แปลว่า  งามชวนดู  

ลำเพา  (  Lampou  )  แปลว่า  งาม  

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  

วิจิตรา  (  Wijittra  ,  Vijittra  )  แปลว่า  งดงาม  ,  น่าพิศวง  

วิมล  (  Wimol  ,  Vimol  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  

วิไล  (  Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า  งาม  

วิลาส  (  Wilas  ,  Vilas  )  แปลว่า  งาม  

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

ศุภางค์  (  Supang  )  แปลว่า  มีรูปงาม  

โศภา  ( Sopa  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม   ,  ดี  

โศภิษฐ์  (  Sopit  ,  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง  

สลวย  (  Saluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  งาม  

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  

สะอาง  (  Saang  )  แปลว่า  งาม  

สุพิมล  (  Supimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  งามยิ่ง  

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  งาม  ,  นางงาม  

โสภา  (  Sopa  )  แปลว่า  งาม  

อร  (  Orn  )  แปลว่า  งาม   ,  สวย  ,  นาง  

อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม  

อำไพ  (  Ampai  )    แปลว่า  งาม  ,  สว่าง  ,  สุกใส  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  

จิตร  (  Jit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  การวาดเขียน  

จำรูญ  (  Jamroon  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง  

ตระการ  (  Trakan  )  แปลว่า  งาม  

บรรเจิด  (  Banjerd  )  แปลว่า  งาม  ,  สูงเด่น  

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม  ,  ทำให้ดี  

พิจิตร  (  Pijit  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าดู  

มโนชญ์   (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่พอใจ  

มาโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม  ,เป็นที่น่าพอใจ  

มโนรม  (  Manorom  )  แปลว่า  งาม  ,  เป็นที่ชอบใจ  

รมย์  (  Rom  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ  

รมเยศ  (  Rommayes  )  แปลว่า  งาม  ,  น่าบันเทิงใจ  ,  รมย์  

วิจิตร  (  Wijit  , Vijit  )  แปลว่า  งดงาม  ,  น่าพิศวง 

โศภน  (  Sopon  )  แปลว่า  งาม  

สุทัศน์  (  Sutas  )  แปลว่า  งดงฃาม  ,  น่าดู  

สุนทร  (  Suntorn  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โสภน  (  Sopon  )  แปลว่า  งาม 

สัณห์  (  San  )  แปลว่า  งาม  ,  สุภาพ

อร่าม  (  Aram  ) แปลว่า   งามแพรวพราว  

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  ,  มาก  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก