ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าเพียง

       ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่าเพียง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  พอ  ,  เสมอ  ,  เหมือน  ,  เท่า  

เพียงกมล  (  Piangkamol  )  แปลว่า  เสมอใจ  ,  เหมือนบัว  

เพียงขวัญ  (  Piangkhwan  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญเสมอ  

เพียงขนิษฐ์  (  Piangkhanis  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

เพียงขนิฏฐ์  (  Piangkhanit  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

เพียงชนิกา  (  Piangchanika  )  แปลว่า  เหมือนแม่  

เพียงชนิดา  (  Piangchanida  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ  

เพียงดาริกา  (  Piangdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

เพียงทิชา  (  Piangticha  )  แปลว่า  คนเสมอ  

เพียงธิดา  (  Piangtida  )  แปลว่า  เหมือนลูกหญิง  

เพียงนุช  (  Piangnuch  )  แปลว่า  เหมือนน้อง  

เพียงนภา  (  Piangnapa  )  แปลว่า  เหมือนฟ้า  

เพียงนรี  (  Piangnaree  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

เพียงผกา  (  Piangphaka  )  แปลว่า  เหมือนดอกไม้  

เพียงผกาย  (  Piangphakie  )  แปลว่า  เหมือนดาว  

เพียงพรรณ  (  Piangpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ  

เพียงเพ็ญ  (  Piangpen  )  แปลว่า  เต็มเสมอ  ,  เหมือนเต็ม  

เพียงพัชร์  (  Piangpach  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงพิชญ์  (  Piangpich  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งามเสมอ  

เพียงพิมล  (  Piangpimol  )  แปลว่า  งามเสมอ  

เพียงพิทย์  (  Piangpit  )  แปลว่า  มีความรู้เสมอ  

เพียงพิสุทธิ์  (  Piangpisut  )  แปลว่า  ผู้หมดจดเสมอ  

เพียงเพชร  (  Piangpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงภัสร์  (  Piangpas  )  แปลว่า  เหมือนแสงสว่าง  ,  ผู้มีแสงสว่างเสมอ  

เพียงภัทร์  (  Piangpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเสมอ  

เพียงมณี  (  Piangmanee  )  แปลว่า  เหมือนเพชรพลอย  

เพียงมาส  (  Piangmas  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

เพียงรัชนี  (  Piangratchanee  )  แปลว่า  เหมือนราตรี  

เพียงรวี  (  Piangrawee  ,  Piangravee  )  แปลว่า  เหมือนดวงตะวัน  

เพียงรพี  (  Piangrapee  )  แปลว่า  เหมือนดวงตะวัน  

เพียงรัตน์  (  Piangrat  )  แปลว่า  เหมือนแก้ว  ,  เหมือนเพชร  

เพียงรัศมี  (  Piangratsamee  )  แปลว่า  เหมือนแสงสว่าง  

เพียงรุจิรา  (  Piangrujira  )  แปลว่า  งามเสมอ  

เพียงลดา  (  Pianglada  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  

เพียงวัชรี  (  Piangwatcharee  )  แปลว่า  เหมือนเพชร  

เพียงวัลลี  (  Piangwanlee  , Piangwallee )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายเสมอ  

เพียงศศิ  (  Piangsasi  )  แปลว่า  เหมือนจันทร์  

เพียงสกาว  (  Piangsakao  )  แปลว่า  ขาวเสมอ  ,  สะอาดเสมอ  

เพียงสมร  (  Piangsamorn  )  แปลว่า  เหมือนนาง  

เพียงอาภา  (  Piangarpa  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเสมอ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ