ชื่อผู้หญิงที่มี ล

       ชื่อผู้หญิงที่มีตัว  ล  มีดังนี้  อาทืเช่น  

ลดา  (  Lada  )   แปลว่า  เครือเถา  ,  เชื้อสาย  

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นเชื้อสายอันเป็นที่รัก  

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาทองคำ  

ลดากุล  (  Ladakul  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

ลดาชนิกา  (  Ladachanika  )  แปลว่า  เครือเถาแม่  

ลดานาฏ  (  Ladanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  

ลดานุช  (  Ladanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นเครือเถา  

ลดาณัฐ  (  Ladanat  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  

ลดาณัฏฐ์  (  Ladanat  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  

ลดาภรณ์  (  Ladaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเครือเถา  

ลดาวัลย์  (  Ladawal  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา  ,  เครือเถาผู้เป็นเชื้อสาย  

ลาวัณย์พัชร์  (  Ladapach  )  แปลว่า  เพชรงาม  

ลดาลาวัณย์  (  Ladalawan  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เครือเถาน่ารัก  

ลดาสินี  (  Ladasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  นางผู้เป็นเชื้อสาย  

ลาวัณย์  (  Lawan  )  แปลว่า  งาม  ,  น่ารัก  

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ลัคนา  (  Lakkana  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคล  

สุลัคนา  (  Sulakkana  )  แปลว่า  เวลาดีอันเป็นมงคล  

ลืลาวดี  (  Leelawadee  )  แปลว่า  ดอกลั่นทม  

กมลลดา  (  Kamollada  ,Kamonlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัว  

ขวัญลดา  (  Khwanlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีความเจริญ  

ณัฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  

ณัฏฐลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์  

ดนุลดา  (  Danulada  )  แปลว่า  เครือเถาฉัน  

ดุจลดา  (  Dujlada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา  

พิสุทธิลดา  (  Pisuttilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้หมดจด  

พิมพ์ลดา  (  Pimlada  )  แปลว่า  แบบเครือเถา  ,  รูปเครือเถา  

เพียงลดา  (  Pianglada  )  แปลว่า  เหมือนเครือเถา  

เพ็ญลดา  (  Penlada  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเชื้อสาย  

เพชรลดา  (  Pechlada  )  แปลว่า  เครือเถาเพชร  ,  เชื้อสายเพชร 

พัชรลดา  (  Patcharalada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร  

พิมลลดา  (  Pimonlada  ,  Pimollada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาน่ารัก  

ภัสราลดา  (  Patsaralada  ,  Passaralada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง  

ภรณ์ลดา  (  Pornlada  )  แปลว่า  เครื่องประดับเครือเถา  

วิมลลดา  (  Wimonlada  ,  Wimollada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  

สิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมิ่งขวัญ  

สุวลดา  (  Suwalada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  

สุธาลดา  (  Sutalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กินทิพย์  

อาภาลดา  (  Arpalada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้มีแสงสว่าง  

อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  

อรลดา  (  Ornlada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ