ชื่อที่มีความหมายว่าผู้หญิง

       ชื่อที่มีความหมายว่าผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิเช่น  

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  

กนิษฐา  (  Kanitta  ,  Kanista  )  แปลว่า  น้องหญิง  

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

ขนิษฐา  (  Khanista  ,  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง  

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง 

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้องหญิง  

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่  

ดนัยสร  (  Danaisorn  )  แปลว่า  แม่  

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง  

ดนุนุช  (  Danunuch  )  แปลว่า  น้องหญิง  ,  น้องน้อย  

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  หญิงวัยรุ่น  

นง  (  Nong  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  น้องหญิง  

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางงาม  

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  หญิงวัยรุ่น  

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี  

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  

นาเรศ  (  Nares  )  แปลว่า  ผู้หญิง  

นฤมล  (  Narumol  ,  Narumon  )  แปลว่า  นาง , นางผู้หมดจด  

นวลระหง  (  Nuonrahong  ,  Nuolrahong  )  แปลว่า  หญิงรูปงาม  

นวลหง  (  Nuolhong  )  แปลว่า  หญิงผิวงาม  

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง  

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  หญิงสาว  

พธู  (  Patoo  )  แปลว่า  หญิงสาว  

ภคินี  (  Pakinee  )  แปลว่า  พี่หญิง  ,  น้องหญิง  

มาณวิกา  (  Manwika  ,  Manvika  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  หญิงรุ่น  

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่  

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่  

ยุพเรศ  (  Yuppares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย  

ยุพดี  (  Yuppadee  )  แปลว่า  หญิงสาว  

ยุวดี  (  Yuwadee  ,  Yuvadee  )  แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  หญิงสาว  

เยาวมาลย์  (  Yaowaman  ,  Yaovaman  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย  

เยาวยอด  (  Yaowayod  )   แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม  

เยาวเรศ  (  Yaowares  ,  Yaovares  )  แปลว่า  นางงาม  

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  ,  Yaovalak  )  แปลว่า  นางงาม  

เยาวพา  (  Yaowapa  ,  Yaovapa  )  แปลว่า  นางงาม  

รมณี  (  Rommanee  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  

วธู  (  Watoo,  Vatoo  )  แปลว่า  หญิงสาว  

วนิดา  (  Wanida  ,  Vanida  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  ผู้หญิง  

วารุณี  (  Warunee  )  แปลว่า  เทพีแห่งเหล้า  

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงงาม  

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม  

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  นางผู้มีผิวขาว  

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  นาง  

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  

สุธาสินี  (  Sutasinee  ,  Suthasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  ,  นางผู้กินอาหารทิพย์  

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  นางงาม  ,  หญิงงาม  

อร  (  Orn  )  แปลว่า  นาง  ,  งาม  

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้มีสกุล  ,  นางผู้เป็นใหญ่  

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องหญิงงาม  ,  นางงาม  

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า   ผู้หญิง  ,  นาง  

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นางฟ้า  

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า  

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  ,   นางงาม   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ