ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ

        ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุ มีดังนี้  อาทิเช่น  

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง  

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง 

สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

สุกนิษฐ์  (  Sukanis  ,  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

สุกนิฏฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

สุขนิษฐ์  (  Sukhanis  ,  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

สุขนิฏฐ์  (  Sukhanit  )  แปลว่า  น้องงาม  

สุจิตรา   (  Sujittra  )  แปลว่า  ผู้งดงามยิ่ง  

สุจินดา  ( Sujinda  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี  

สุจินตา  (  Sujinta  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดดี  

สุชนา  (  Suchana  )  แปลว่า  คนดี  

สุดนยา  (  Sudanaya  )  แปลว่า  ลูกหญิงดี  ,  ลูกหญิงงาม  

สุดนุชา  (  Sudanucha  )  แปลว่า  ลูกหญิงดี  ,  ลูกหญิงงาม  

สุดรุณี  (  Sudarunee  )  แปลว่า  วัยรุ่นดี  ,  วัยรุ่นงาม  

สุดารา  (  Sudara )  แปลว่า  ดาวงาม  

สุดัชนี  (  Sudatchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี้งาม  

สุดุลยา  (  Sudunlaya  )  แปลว่า  เสมอกันดี  ,  เท่ากันดี  

สุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  คนดี  ,  คนงาม  

สุทิพา  (  Sutipa  )  แปลว่า  วันดี  ,  วันงาม  

สุทิวา  (  Sutiwa  )  แปลว่า  วันดี  ,  วันงาม  

สุทัศนีย์  (  Sutassanee  )  แปลว่า  งามดี  

สุทัศนา  (  Sutassana  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็นดี  ,  สิ่งที่เห็นงาม  

สุธนาภรณ์  (  Sutanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สินงามเป็นเครื่องประดับ  

สุธัญญา  (  Sutanya  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี  

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีงาม  

สุนิตยา  (  Sunittaya  )  แปลว่า  เสมอดี  ,  ยั่งยืนดี  

สุเนตรา  (  Sunettra  )  แปลว่า  ผู้มีดวงตางาม  

สุเบญจา  (  Subenja  )  แปลว่า  ห้าดี  ,  ห้างาม  

สุประไพ  (  Suprapai  )  แปลว่า  งามดี  

สุประภา  (  Suprapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

สุประภัสร์  (  Suprapas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงพราวๆงาม  

สุปราณี   (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี  ,  ผู้มีลมหายใจดี  

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  น่าเอ็นดูดี  

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม  

สุพนิดา  (  Supanida  )  แปลว่า  นางงาม  

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี  

สุพรรณราย  (  Supannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่องดี  

สุพฤกษา  (  Supruksa   )  แปลว่า  ต้นไม้งาม  

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า นักปราชญ์งาม  

สุพัชรา  (  Supatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุพัชรี  (  Supatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุพิมล  (  Supimol  )  แปว่า  งามแท้  

สุภัสรา  (  Supassara  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างงาม  

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  ผู้น่ารักดี  

สุภัสสร  (  Supassorn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดี  

สุภาณี  (  Supanee  )  แปลว่า  ผู้บอกดี  

สุมณฑา  (  Sumonta  ,  Sumontha  )  แปลว่า  ต้นมณฑางาม  

สุรัชนี  (  Suratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

สุรุจิรา  (  Surujira  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองงาม  

สุฤทัย  (  Surutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม  

สุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  

สุลักขณา  (  Sulakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีงาม  

สุลักษณา  (  Sulaksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดีงาม  

สุวัชรี  (  Suwatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุวัจนา  (  Suwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

สุวรรณา  (  Suwanna  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง  

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี  

สุวัลลี  (  Suwanlee ,  Suwallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  

สุวัลยา  (  Suwanlaya  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดี  

สุวลัย  (  Suwalai  )  แปลว่า  กำไลงาม  

สุวิริยา  (  Suwiliya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรดี  

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  งามแท้  

สุศิราณี  (  Susilanee  )  แปลว่า  ยอดหญิงงาม  

สุดา  (  Suda  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง  

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  

สุริยพัชร์  (  Suriyapach  )  แปลว่า  เพชรตะวัน  

สุหทัย  (  Suhatai  )  แปลว่า  ใจงาม  

สุอังคณา  (  Suangkana  )  แปลว่า  นางงาม  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ