ชื่อผู้หญิงที่อ่านออกเสียงว่า พิด

            ชื่อผู้หญิงที่อ่านออกเสียงว่า  พิด  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู  

พิศวาส  (  Pissawas  ,  Pissavas  )  แปลว่า  ความรักใคร่  

พิสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  เครื่องรางชนิดหนึ่ง  

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความรัก  ,  ความปลื้มใจ  

พิศพิมล  (  Pispimol  ,  Pispimon  )  แปลว่า  งาม  

พิศพรรณราย  (  Pispannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง 

พิศภัสรา  (  Pispassara  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม  

พิศมณี  (  Pismanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

พิศรพี  (  Pisrapee  )  แปลว่า  ตะวันงาม  

พิศรัชนี  (  Pisratchanee  )  แปลว่า  ราตรีงาม  

พิศรุจิรา  (  Pisrujira  )  แปลว่า  งดงาม 

พิศฤทัย  (  Piarutai  )  แปลว่า  ใจงาม  

พิศลดา  (  Pislada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  ,  เชื้อสายงาม  

พิศลักขณา  (  Pislakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

พิศวัลลี  (  Piswanlee  )  แปลว่า  เครือเถางาม , เชื้อสายงาม  

พิศวารี  (  Piswaree  )  แปลว่า  แลดูน้ำ  

พิศวิภา  (  Piswipa  ,  Pisvipa  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม  

พิศวิมล  (  Piswimol  ,  Pisvimol  )  แปลว่า  งาม  

พิศผกา  (  Pisphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

พิศอาภา  (  Pisarpa  )  แปลว่า  รัศมีงาม  ,  แสงงาม  

ชวนพิศ  (  Chuonpis  )  แปลว่า  งาม  

เพ็ญพิศ  (  Penpis  ,  Penpit  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความงาม  

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม  

พิมพ์พิศ  (  Pimpis  )  แปลว่า  รูปงาม  

พรพิศ  (  Pornpis  )  แปลว่า  งาม  

ภรณ์พิศ  (  Pornpis  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

โศภิต  (  Sopit  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โศภิตสินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า  นางงาม  

โศภิตา  (  Sopita  ,  Sopitta  )  แปลว่า  งาม  ,  ดี  

โศภิตาภรณ์  (  Sopitaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม  

โศภิษฐ์  (  Sopit  ,  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง  ,  ดียิ่ง  

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญานาฏ  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญานุช  (  Pitchayanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์  

พิชญาสุดา  (  Pitchayasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์  

พิมลพิชญ์  (  Pimolpich  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม  

เพ็ญพิชญ์  (  Penpich  )  แปลว่า เต็มไปด้วยนักปราชญ์  

เพียงพิชญ์  (  Piangpich  )  แปลว่า  เหมือนนักปราชญ์  

พิมพ์พิชญ์  (  Pimpich  )  แปลว่า  แบบนักปราชญ์  

พรพิชญ์  (  Pornpich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้  

ภรณ์พิชญ์  (  Pornpich  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์  

สุชาพิชญ์  (  Suchapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกำเนิดดี 

อาภาพิชญ์  (  Arpapich  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์  

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก  

พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ  

พิทยาทิพย์  (  Pittayatip  ,  Pittayathip  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นของเทวดา  

พิทยาสินี  (  Pittayasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

พิทยาสุดา  (  Pittayasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

พิทยาสุชา  (  Pittayasucha  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดีมีความรู้  

พิทยานาฏ  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

พิทยานุช  (  Pittayanuch  )  แปลว่า  น้องมีความรู้  

พิทย์กัลยา  (  Pitkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มรความรู้  

พิทย์กันยา  (  Pitkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

พิทย์กัญญา  (  Pitkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้

พิทย์พิมล  (  Pitpimol , Pitpimon  )  ผู้มีความรู้งาม  , ผู้มีความรู้ดี  

พิทย์พรรณราย  (  Pitpannarie  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม 

พิทย์วิมล  (  Pitwimol  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดี  

พิทย์วัลยา  (  Pitwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้  

พิทย์ลดา  (  Pitlada  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  

พิทย์วัลลี   (  Pitwanlee , Pitwallee )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้  

พิทย์สุดา  ( Pitsuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้ 

เพ็ญพิทย์  (  Penpit  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรู้  

เพียงพิทย์  (  Piangpit  )  แปลว่า  เหมือนผู้มีความรู้  

พิมพ์พิทย์  (  Pimpich  )  แปลว่า  แบบความรู้  

สกาวพิทย์  (  Sakaopit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สะอาด  

อรพิทยา  (  Ornpittaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้ 

อาภาพิทยา  (  Arpapittaya  )  แปลว่า  แสงแห่งความรู้  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "