ชนา ชื่อผู้ชาย

       ชนา ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น  

ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน  

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

ชนาชัย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้ชนะ  

ชนาไชย  (  Chanachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่า  

ชนาชาญ  (  Chanachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ  

ชนาณัฐ  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชนาณัฏฐ์  (  Chananat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ชนาเทพ  (  Chanatep  )  แปลว่า  คนเทวดา  

ชนาธร  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้  

ชนาธรณ์  (  Chanatorn  )  แปลว่า  ผู้ทรงไว้  

ชนาพงศ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ชนาพงษ์  (  Chanapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ชนาพร  (  Chanaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้  

ชนาพัฒน์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

ชนาภัทร์  (  Chanapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  

ชนาภัสร์  (  Chanapas  ) แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  ,  ผู้รุ่งเรือง  

ชนายุทธ์  (  Chanayut  )  แปลว่า  นักสู้  

ชนารัฐ  (  Chanarat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นคน  

ชนาลักษณ์  (  Chanalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี  

ชนาวงศ์  (  Chanawong  , Chanavong )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  

ชนาวงษ์  (  Chanawong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื่อสาย  

ชนาวัฒน์  (  Chanawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

ชนาวัจน์  (  Chanawat  ,  Chanawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี  

ชนาวุฒิ  (  Chanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

ฐิติชนา  (  Thitichana  )  แปลว่า  ผู้ดำรงอยู่  

ถิรชนา  (  Thirachana  )  แปลว่า  ผู้มั่นคง  ,  ผู้แข็งแรง  

ธีรชนา  (  Teerachana  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์  

ธิติชนา  (  Thitichana  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  

นันทชนา  (  Nantachana  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  

นิธิชนา  (  Nitichana  )  แปลว่า  ผู้เป็นขุมทรัพย์  ,  ผู้มีขุมทรัพย์  

บุญชนา  (  Bunchana  )  แปลว่า  ผู้มีความดี  

ปิติชนา  (  Pitichana  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี  

ปิยชนา  (  Piyachana  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  

พุฒิชนา  (  Puttichana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ  

พีรชนา  (  Peerachana  )  แปลว่า  ผู้กล้า  

พิสุทธิชนา  (  Pisuttichana  )  แปลว่า  ผู้หมดจด  

พุทธิชนา  (  Puttichana  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  

ภาคย์ชนา  (  Pakchana  )  แปลว่า  ผู้โชคดี  

ภาสชนา  (  Paschana  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง  

มิตรชนา  (  Mitchana  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพื่อน  

ฤทธิชนา  (  Rittichana  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ  

เลิศชนา  (  Lerschana  )  แปลว่า  ผู้ดียิ่ง  

ศักดิ์ชนา  (  Sakchana  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญ  ,  ผู้มีความอุตสาหะ 

ศิรชนา  (  Sirachana  )  แปลว่า  ยอดคน  ,  คนสำคัญ  

สุรชนา  (  Surachana  )  แปลว่า  ผู้กล้า  

สัณห์ชนา  (  Sanchana  )  แปลว่า  คนงาม  ,  คนสุภาพ  

สันต์ชนา  (  Sanchana  )  แปลว่า  คนสงบ 

สิทธิชนา  (  Sittichana  )  แปลว่า  ผู้มีความสำเร็จ  

อติชนา  ( Atichana  )  แปลว่า  คนดียิ่ง  

อรรถชนา  (  Attachana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์ 

อัครชนา(  Akkarachana  )  แปลว่า  ผู้เลิศ  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ