ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิทย์

          ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า พิทย์  หรือ  พิทยา  มีดังนี้  อาทิเช่น  

พิทย์  (  Pit  )  แปลว่า  ความรู้  

พิทยา  (  Pittaya  )  แปลว่า  ความรู้  

พิทยากันย์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

พิทยากานต์  (  Pittayakan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันเป็นที่รัก 

พิทยากนิษฐ์  (  Pittayakanis  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรู้  

พิทยากนิฏฐ์  (  Pittayakanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความรู้  

พิทยาณัฐ  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

พิทยาณัฏฐ์  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความรู้  

พิทยานุช  (  Pittayanuch  )  แปลว่า  น้องมีความรู้  

พิทยาเนตร  (  Pittayanet  )  แปลว่า  ผู้นำทางมีความรู้  

พิทยานาฏ  (  Pittayanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้   

พิทยาทิพย์  (  Pittayatip  ,  Pittayathip  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของเทวดา  

พิทยาพัชร์  (  Pittayapach  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพชร  

พิทยาพรรณ  (  Pittayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้และความงาม  

พิทยาภรณ์  (  Pittayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นเครื่องประดับ

พิทยามณี  (  Pittayamanee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพชร  

พิทยารัตน์  (  Pittayarat  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจเพชร  

พิทยาสินี  (  Pittayasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

พิทยาสุดา  (  Pittayasuda  )  แปลว่า  นางผู้มีความรู้  

เครือพิทยา  (  Kruapittaya  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้ 

ชุติพิทยา  (  Chutipittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

ณพิทยา  (  Napittaya  )  แปลว่า  ในความรู้  

ดนุพิทยา  (  Danupittaya  )  แปลว่า  ฉันมีความรู้  

ดุจพิทยา  (  Dujpittaya  )  แปลว่า  เหมือนมีความรู้  

เพียงพิทยา  (  Piangpittaya  )  แปลว่า  เหมือนมีความรู้ 

เพ็ญพิทยา  (  Penpittaya  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความรู้  

สุพิทยา  (  Supittaya  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม

จิตราพิทย์  (  Jittrapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งดงาม  

จารุพิทย์  (  Jarupit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม  

จุฑาพิทย์  (  Jutapit  ,  Juthapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สูงสุด  

จิรพิทย์  (  Jirapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ยั่งยืน  

ฉลองพิทย์  (  Chalongpit  )  แปลว่า  ฉลองความรู้  

ชไมพิทย์  (  Chamaipit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ทั้งคู่ 

 ฐิติพิทย์  (  Thitipit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดำรงอยู่  

ทิชาพิทย์  (  Tichapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้  

ภัสราพิทย์  (  Passarapit  ,  Patsarapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดุจแสงสว่าง  

รุจิราพิทย์  (  Rujirapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้รุ่งเรือง  

สุชาพิทย์  (  Suchapit  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีมีความรู้  

สุวพิทย์  (  Suwapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม  

เสาวพิทย์  (  Souwapit  ,  Saowapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้งาม  

อาภาพิทย์  (  Arpapit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เป็นแสงสว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์