สกาวชื่อผู้หญิง

         สกาวชื่อผู้หญิงมีดังนี้  อาทิเช่น  

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด  

สกาวกานต์  (  Sakaokan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักสะอาด  

สกาวกุล  (  Sakaokul  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  ,  เชื้อสายขาว  

สกาวกมล  (  Sakaokamol  )  แปลว่า  บัวขาว  ,  ใจสะอาด  

สกาวกัลยา  (  Sakaokanlaya  )  แปลว่า  นางขาว  ,  นางสะอาด  

สกาวกนิษฐ์  (  Sakaokanis  ,  Sakaokanit  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด  

สกาวขนิษฐ์  (  Sakaokhanis  ,  Sakaokhanit  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด  

สกาวขจี  (  Sakaokhajee  )  แปลว่า  ขาวงาม  ,  .งามสะอาด 

สกาวชล  (  Sakaochol  ,Sakaochon  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  

สกาวณัฐ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด  

สกาวณัฏฐ์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด 

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )    แปลว่า  นางขาว  ,  นางสะอาด  

สกาวนุช (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด  

สกาวผกา  (  Sakaophaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ขาว  ,  ดอกไม้สะอาด  

สกาวพันธุ์  (  Sakaopan  )  แปลว่า  เชื้อสายขาว  ,  เชื้อสายสะอาด  

สกาวพิมล  (  Sakaopimol  )  แปลว่า  งามขาว  ,  งามสะอาด  

สกาวพิศ  (  Sakaopis  )  แปลว่า  งามสะอาด  

สกาวพิชญ์  (  Sakaopich  )  แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด  

สกาวพิทย์  (  Sakaopit  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้สะอาด  

สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรงาม  ,  เพชรน้ำงาม  

สกาวภัทร์  (  Sakaopat  )  แปลว่า  ขาวน่ารัก  

สกาวภัสร์  (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสะอาด  

สกาวมณี  (  Sakaomanee  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สกาวมาส  (  Sakaomas  )  แปลว่า  จันทร์งาม

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  ,  Sakaothip  )  แปลว่า  ขาวเป็นของเทวดา  ,  สะอาดเป็นของเทวดา  

สกาววิมล  (  Sakaowimol  ,  Sakaovimol  )  แปลว่า  งามขาว  ,  งามสะอาด  

สกาววัลยา  (  Sakaowanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  เพชรงาม  

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะสะอาด  

สกาวลดา  (  Sakaolada  )  แปลว่า  เชื้อสายสะอาด  

สกาวฤทัย  (  Sakaorutai  )  แปลว่า  ใจสะอาด  

สกาวหทัย   (  Sakaohatai  )  แปลว่า  ใจสะอาด   

พิมพ์สกาว  (  Pimsakao  )  แปลว่า  รูปขาว  ,  แบบสะอาด  

เพ็ญสกาว  (  Pensakao  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยความสะอาด  

เพียงสกาว  ( Piangsakao  )  แปลว่า  เหมือนสะอาด  ,  เหมือนขาว  

สุกสกาว  (  Suksakao  )  แปลว่า  สว่าง  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "