ชื่อที่มีคำแปลว่าบัว

      ชื่อที่มีคำแปลว่า  บัว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

กมลกนก  (  Kamolkanok  )  แปลว่า  บัวทอง

กมลทิพย์  (  Kamoltip  ,  Kamolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา  

กมลภรณ์  (  Kamolporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับบัว

กมลลดา  (  Kamollada  ,  Kamonlada  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม  

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้  

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้  

กรกมล  (  Kornkamol  ,  Kornkamon )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  ไหว้  

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  บัว  

จงกลทิพย์  (  Jongkoltip  ,  Jongkolthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา  

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  บัว  

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว  

นลินทิพย์  (  Nalintip  ,  Nalinthip  )  แปลว่า  ดอกบัวเป็นของเทวดา  

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว  

นิโลบล  (  Nilobol  ,  Nilobon  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  บัวสีน้ำเงิน  

บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกบัวเผื่อน  

บุษยา  ( Butsaya  )  แปลว่า  บัว  

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว  

บงกชทิพย์  (  Bongkochtip  ,  Bongkochthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา  

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปทุมทิพย์  (  Patumtip  )  แปลว่า  บัวหลวงเป็นของเทวดา  

ปัทมา  (  Pattama  )  แปลว่า  บัวหลวง  

ปัทมาทิพย์  (  Pattamatip  ,  Pattamathip  )  แปลว่า  บัวหลวงเป็นของเทวดา  

สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

สาโรชา  ( Sarocha  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

อรพินท์  (  Orrapin  )  แปลว่า  ดอกบัว  

เครือกมล  (  Kruakamol  )  แปลว่า  เครือเถาบัว  ,  เชื้อสายบัว  

เครือจงกล  (  Kruajongkol  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

กนกกมล  (  Kanokkamol  )  แปลว่า  บัวทอง  

พัชรกมล  (  Patcharakamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

พัชรนลิน  (  Patcharanalin  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

พัชรปทุม  (  Patcharapatum  )  แปลว่า  บัวแก้ว  

ภรณ์กมล   (  Pornkamol  )  แปลว่า  เครื่องประดับบัว

ทิพย์นลินี  (  Tipnalinee  ,  Thipnalinee  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา  

ทิพย์นลิน  (  Tipnalin  ,  Thipnalin  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา  

ทิพย์บงกช  (  Tipbongkoch  ,  Thipbongkoch  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา  

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

กช  (  Koch  )  แปลว่า  บัว  ,  ดอกบัว  

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  

กมลกุล   (  Kamolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

กมลพันธุ์  (  Kamolpan  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

กมลพงศ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว 

กมลพงษ์  (  Kamolpong  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว  

โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว  

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง  

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

โกเมศกุล  (  Komeskul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัว

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำมีหลายชนิด  

สโรช  (  Saroch  )  แปลว่า ดอกบัว  ,  บัว  

สาโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์