ชื่อที่มีคำว่า Kul

    ชื่อที่มีคำว่า  Kul  ,  Kun  (  กุล ,  กุญ  , กุณ )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Kul  ,  Kun  (  กุล  )  แปลว่า  ตระกูล  ,  เชื้อสาย  ,  สกุล

Kulkanya  (  กุลกันยา  ) แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี  ,  ผู้เป็นเชื้อสายดี

Kulkanya  (  กุลกัญญา  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี  

Kulkanlaya (  กุลกัลยา  )  แปลว่า  นางผู้มีตระกูลดี

Kullatida  ,  Kullathida  (  กุลธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

Kultida  ,  Kulthida  (  กุลธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย

Kulyada  (  กุลญาดา  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นนักปราชญ์

Kulnapa  (  กุลนภา  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

Kulnipa  (  กุลนิภา  )  แปลว่า  เสมอด้วยตระกูล

Jittrakul  (  จิตรากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้งดงาม

Titikul  , Thitikul  (  ฐิติกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ดำรงอยู่

Danayakul  (  ดนยากุล  )  แปลว่า ลูกหญิงผู้มีตระกูล

Danuchakul  (  ดนุชากุล  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีตระกูล

Daraneekul  (  ดรณีกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

Prapaikul  (  ประไพกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

Prapakul  (  ประภากุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งตระกูล

Phakakul  (  ผกากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกไม้

Passarakul  (  ภัสสรากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นแสงสว่าง

Pattrakul  (  ภัทรากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

Anyakul  (  อัญญากุล )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความแตกต่าง

Kuntol  ,  Kunton  (  กุณฑล  )  แปลว่า  ตุ้มหู  ,  ต่างหู

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Nitikul  (  นิธิกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นขุมทรัพย์

Titikul  ,  Thitikul  (  ธิติกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความมั่นคง

Preechakul  (  ปรีชากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรอบรู้

Preedakul  (  ปรีดากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำความอิ่มใจมาให้

Preedeekul  (  ปรีดีกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้นำความปลื้มใจมาให้

Nattakul  (  ณัฐกุล  ,  ณัฏฐกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

Poorikul  (  ภูริกุล  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายมาก

Metakul ,  Methakul   (  เมธากุล  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

Meteekul  ,  Metheekul  (  เมธีกุล  )  แปลว่า เชื้อสายนักปราชญ์

Rapeekul  (  รพีกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

Raweekul  ,  Raveekul  (  รวีกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

Peerakul  (  พีรกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

Weerakul  ,  Veerakul  (  วีรกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

Kunchorn  (  กุญชร  )  แปลว่า  ช้าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ