วิฑูรย์ แปลว่า อะไร

     ชื่อที่มีคำว่า  วิฑูรย์  และ  วิฑูรย์แปลว่า  อะไร  มีดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้ชาย

วิฑูรย์  (  Witoon  ,  Vitoon  )  แปลว่า  ไพฑูรย์

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวมีน้ำเป็นรุ้งกรอกไปมา  ,

เพชรตาแมว

วิฑูรย์กุล  (  Witoonkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์วงศ์  (  Witoonwong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์วงษ์  (  Witoonwong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์กานต์  (  Witoonkan  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวอันเป็นที่รัก

วิฑูรย์รัตน์  (  Witoonrat  )  แปลว่า  แก้วไพฑูรย์

วิฑูรย์พงศ์  (  Witoonpomg  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์พงษ์  (  Witoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

พรวิฑูรย์  (  Pornwitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวนำสุขมาให้

เพชรวิฑูรย์  (  Pechwitoon  )  แปลว่า  เพชรตาแมว

ณัฐวิฑูรย์  (  Natwitoon  )  แปลว่า  ผู้รู้พลอยสีเขียว

ณัฏฐ์วิฑูรย์  (  Natwitoon  )  แปลว่า  ผู้รู้พลอยสีเขียว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ