ชื่อที่สะกดด้วย Ek

      ชื่อที่สะกดด้วย  Ek  (  เอก  )  มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

Ek  (  เอก  )  แปลว่า  หนึ่ง  ,  พิเศษ  ,  ดีเลิศ  ,  โดดเดี่ยว  ,  สำคัญ

Ekkachai  ( เอกชัย  )  แปลว่า  การชนะที่สำคัญ  ,  การชนะที่หนึ่ง

Ekkarach  (  เอกราช  )  แปลว่า  เป็นอิสระ

Ekkanok  (  เอกกนก  )  แปลว่า  ทองบริสุทธิ์

Ekkamol  (  เอกกมล  )  แปลว่า  ใจเดียว

Ekjaras  (  เอกจรัส  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดีเลิศ

Ekkachan  (  เอกชาญ  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญพิเศษ

Ekkachai  (  เอกไชย  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่าดีเลิศ  ,  เจริญดีเลิศ

Ekkachan  (  เอกฌาณ  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นพิเศษ

Ekdanoo  (  เอกดนู  )  แปลว่า  ฉันพิเศษ

Ekkalak  (  เอกลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะพิเศษ

Ektana  (  เอกธนา  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์พิเศษ

Ekniti  ,  Eknithi  (  เอกนิธิ  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์พิเศษ

Ekpakorn , Ekpagorn   (  เอกปกรณ์  )  แปลว่า  ตำราพิเศษ

Ekkapong  (  เอกพงศ์  ,  เอกพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายพิเศษ

Ekpanas  (  เอกพนัส  )  แปลว่า  ป่าพิเศษ

Ekkapruk  (  เอกพฤกษ์  )  แปลว่า  ต้นไม้พิเศษ

Ekkapat  (  เอกพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศ

Ekkapat  (  เอกภัทร์  )  แปลว่า  ผู้เจริญดีเลิศ

Ekpittaya  (  เอกพิทยา  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดีเลิศ

Ekkawat  (  เอกวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศ

Ekpaisan  ,  Ekpaisal  (  เอกไพศาล  )  แปลว่า  กว้างขวางดีเลิศ

Ekkapak  (  เ้อกภัค  )  แปลว่า  ผู้โชคดีพิเศษ

Ekkapap  (  เอกภาพ  )  แปลว่า  ความพิเศษ  ,  ความเป็นหนึ่ง

Ekrawee  ,  Ekravee  (  เอกรวี  )  แปลว่า  หนึ่งตะวัน

Ekkayut  (  เอกยุทธ์  )  แปลว่า  การต่อสู้พิเศษ

Ekkarat  (  เอกรัฐ  )  แปลว่า  แว่นแคว้นพิเศษ

Ekkanat  (  เอกณัฐ  ,  เอกณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ดีเลิศ

Ekkarat  (  เอกรัตน์  )  แปลว่า  เพชรน้ำหนึ่ง

Ekkapan  (  เอกพันธุ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายดีเลิศ

Ekkawut  (  เอกวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศ

Eksiri  (  เอกศิริ  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญดีเลิศ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ