รุจิรา แปลว่า อะไร

     ชื่อที่มีคำว่า รุจิรา  หรือ รุจิรา แปลว่าอะไร  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้

อาทิเช่น

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง

รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง

รุจิราทิพย์  (  Rujaratip  ,  Rujirathip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  เพชรงาม

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  ,  สวยน่ารัก

รุจิรากุล  (  Rujirakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้

รุจิราภา  (  Rujirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันรุ่งเรือง

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

รุ้งรุจิรา  (  Rungrujira  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

รุจิรานุช  (  Rujiranuch  )  แปลว่า  น้องสวย  ,  น้องรุ่งเรือง

รุจิราสินี  (  Rujirasinee  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

รุจิรานาฏ  (  Rujiranat  )   แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ