ชื่อเล่นที่เกี่ยวกับ สัตว์

    อยากมีชื่อเล่นที่เกี่ยวกับสัตว์  เป็นชื่อพยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ต่าย  (  Tie  )  แปลว่า  กระต่าย

รอก  (  Rok  )  แปลว่า  กระรอก

แต  (  Tae  )  แปลว่า  กระแต

กวาง  (  Kwang  )  แปลว่า  กวาง

ทราย  (  Zie  )  แปลว่า  สัตว์ประเภทกวางชนิดหนึ่ง

มด  (  Mod  )  แปลว่า  สัตว์ขนาดเล็กมีหลายชนิด

นก  (  Nok  )  แปลว่า  สัตว์สองเท้ามีปีก บินได้ มีหลายชนิด  ยกเว้นนกกระจอกเทศที่บินไม่ได้

ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  สัตว์สองเท้ามีปีกแต่บินไม่ได้เหมือนนก

เต่า  (  Tou  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้ามีกระดองมีทั้งเต่าน้ำจืด และน้ำเค็ม

ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  สัตว์ที่มีเกล็ดหายใจทางเหงือกมีหลายชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม

ปู  (  Poo  ) แปลว่า  สัตว์มีกระดองมีแปดขาและมีก้ามสองก้าม อาศัยอยู่ในน้ำ  ทั้งน้ำจืด  และ  น้ำเค็ม

กุ้ง  (  Kung  )  แปลว่า  สัตว์ตัวยาวมีเปลือกอาศัยอยู่ในน้ำทั้งน้ำจืด และ น้ำเค็ม

กั้ง  (  Kang  )  แปลว่า  สัตว์ตัวแบนมีเปลือกแข็งกว่ากุ้งอาศัยอยู่ในน้ำทะเล

หนู  (  Noo  )  แปลว่า  สัตว์จำพวกกัดแทะ ตัวเล็กๆมีสี่เท้ามีหลายชนิด

หมู  (  Moo)  แปลว่า  สัตว์สี่เท้ามีกีบ

หมี  (  Mee  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้ามีขนหนายาว ขึ้นต้นไม้ได้ มีหลายชนิด

ผึ้ง  (  Phung  )  แปลว่า  แมลงชนิดหนึ่ง  มีเหล็กในที่ก้น ต่อยปวด  กินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้

แตน  (  Taen  )  แปลว่า  แมลงชนิดหนึ่งบินได้ ต่อยปวด

แตน  (  Taen  )  แปลว่า  ตั๊กแตน

ตั๊ก  (  Tak  )  แปลว่า  ตั๊กแตนเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมีขายาวบินได้กระโดดไกล

ตุ๊ก  (  Tuk  )  แปลว่า  ตุ๊กแก  ,  ตุ๊กตา

แมว  (  Maeo  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้าชอบล่าหนู

แคท  (  Cat  )  แปลว่า  แมว

เฮน  (  Hen  )  แปลว่า  แม่ไก่

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ต่อ  (  Tor  )  แปลว่า  เป็นแมลงจำพวกหนึ่งมีหลายชนิด มีเหล็กในที่ก้นต่อยเจ็บ  บางชนิดกัด

เสือ  (  Sua  )  แปลว่า  สัตว์ดุร้ายประเภทกินเนื้อ  มีหลายชนิด

สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า  สัตว์ดุร้ายประเภทกินเนื้อ  ตัวเมียรวมกลุ่มกันล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร  ตัวผู้มี

ขนยาวรอบคอ

โจ้  (  Jo  )  แปลว่า  จิงโจ้

นาก  (  Nak  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้าอยู่ในน้ำกินปลา

นาค  (  Nak  )  แปลว่า  งู  ,  ช้าง

เบิร์ด  (  Bird  )  แปลว่า  นก

แอนท์  (  Ant  )  แปลว่า  มด

โดรน  ( Drone  )  แปลว่า  ผึ้งตัวผู้

เดียร์  (  Deer  )  แปลว่า  กวาง

แคร็บ  (  Crab  )  แปลว่า  ปูทะเล

เดรค  (  Drake  )  แปลว่า  เป็ดตัวผู้

กูส  (  Goose  )  แปลว่า  ห่าน

ฮอส  (  Horse  )  แปลว่า  ม้า

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ