ศานติ แปลว่าอะไร

     ชื่อที่มีคำว่าศานติ  หรือ  ศานต์ แปลว่าอะไร  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้

อาทิเช่น

ศานติ  (  Santi  ,  Santhi  )  แปลว่า  ความสงบ

ศานติกานต์  (  Santikan  )  แปลว่า  ความสงบอันเป็นที่รัก

ศานติพงษ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย

ศานติพงศ์  (  Santipong  )  แปลว่า  ความสงบแห่งเชื้อสาย

ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

ศานต์กุล  (  Sankul  )  แปลว่า  เชื้อสายสงบ

ศานติกุล  (  Santikul  )  แปลว่า  เชื้อมีความสงบ

ศานติยุทธ์  (  Santiyut  )  แปลว่า  สงครามสงบแล้ว  .  ความสงบแห่งสงคราม

ศานติวัจน์  (  Santiwat  ,  Santiwaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความสงบ

ขจรศานต์  (  Khajornsan  )  แปลว่า  สงบไปทั่ว

ไกรศานต์  (  Kraisan  )แปลว่า  สงบยิ่ง

ฐิติศานต์  (  Titisan  )  แปลว่า  การยืนสงบอยู่

ธิติศานต์  (  Titisan  )  แปลว่า  ความมั่นคงสงบ

ศิรศานต์  (  Sirasan  )  แปลว่า  สงบที่สุด

สิรศานต์  (  Sirasan  )  แปลว่า  สงบที่สุด

ธีรศานต์  (  Teerasan  )  แปลว่า  นักปราชญ์สงบ

อติศานต์  (  Atisan  )   แปลว่า  สงบยิ่ง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์