ชื่อที่มีคำว่า ปทุม

     ชื่อที่มีคำว่า  ปทุม  หรือ  ประทุม  (  บางท่านอาจจะสะกดชื่อของ

ท่าน ว่า ประทุม )   มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปทุมวรรณ  (  Patumwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

ปทุมพรรณ  (  Patumpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

ปทุมเกสร  (  Patumkesorn  )  แปลว่า  เกสรบัว

ปทุมทิพย์  (  Patumtip  ,  Patumthip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

ปทุมทิพ  (  Patumtip  , Patumthip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

ปทุมวดี  (  Patumwadee  ,Patumvadee  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปทุมวลี  (  Patumwalee  ,  Patumvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายบัวหลวง

ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  เครือเถาบัว

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปทุมกาญจน์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวทอง

ปทุมกานต์  (  Patumkan  )  แปลว่า  บัวหลวงอันเป็นที่รัก

ปทุมไฉไล  (  Patumchailai  )  แปลว่า  บัวงาม

กลีบปทุม  (  Kleebpatum  )  แปลว่า  กลีบบัว

ช่อปทุม  (  Chorpatum  )  แปลว่า  ช่อดอกบัวหลวง

พิมพ์ปทุม  (  Pimpatum  )  แปลว่า  รูปดอกบัวหลวง

ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง

ปทุมรัชนี  (  Patumratchanee  )  แปลว่า  บัวหลวงแห่งราตรี

ปทุมพร  (  Patumporn  )  แปลว่า  บัวหลวงนำสุขมาให้

ปทุมภรณ์  (  Patumporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปบัว

ปทุมมณี  (  Patummanee  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ดุจปทุม  (   Dujpatum  ,  Dutpatum  )  แปลว่า  เหมือนบัวหลวง

ปานปทุม  (  Panpatum  )  แปลว่า  เหมือนบัวหลวง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง