ชื่อที่มีคำว่า นรี

      ชื่อที่มีคำว่า  นรี  หรือ  นารี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง  .  ผู้หญิง

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

นรีทิพย์  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

นรีทิพ  (  Nareetip  ,  Nareethip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

นภานรี  (  Napanaree  )  แปลว่า  นางฟ้า

ลดานรี  (  Ladanaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา

สุวนรี  (  Suwanaree  )  แปลว่า  นางงาม

วรนรี  (  Worranaree  ,  Vorranaree  )  แปลว่า  นางผู้ปรเสริฐ

ทิชานรี  (  Tichanaree  )  แปลว่า  นางผู้เกิดสองหน

ชุตินรี  (  Chutinaree  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

ปรางนรี  (  Prangnaree  )  แปลว่า  แก้มนาง

พิมพ์นรี  (  Pimnaree   )  แปลว่า  รูปนาง

รัตนานรี  (  Rattananaree  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

นารีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

นารีทิพ  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางสวรรค์

นารีทิพย์  (  Nareetip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

กุลนารี  (  Kulnaree  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเชื้อสาย

ทิพย์นารี  (   Tipnaree  , Thipnaree  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

ทิพนารี  (  Tipnaree  ,Thipnaree  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สุวนารี  (  Suwanaree  ,  Suvanaree  )  แปลว่า  นางงาม

วรนารี  (  Worranaree ,  Vorranaree   )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง