ชื่อที่มีคำว่า Sou

     ชื่อที่มีคำว่า  Sou  (  เสา  )  Souwa  ,  Souva  (  เสาว  )  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Souwalak  (  เสาวลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

Souwaros  (  เสาวรส  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถา ดอกหอม  ,  มีรสดี

Souwanit  (  เสาวณิต  )  แปลว่า  ฟังแล้ว

Souwanee  (  เสาวนีย์  )  แปลว่า  คำอวยพร  ,  คำสั่งนางพระยา

Souwanee  (  เสาวณีย์  )  แปลว่า  นางงาม

Souwakon  (  เสาวคนธ์  )  แปลว่า  ของหอม  ,  ชื่อไม้เถาดอกหอม

Souwapa  (  เสาวภา  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ผู้มีความงาม  

Souwapach  (  เสาวพัชร์  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

Souwarat  (  เสาวรัตน์  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

Souwaporn  (  เสาวภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

Souwanuch  (  เสาวนุช  )  แปลว่า  น้องงาม

Souwanit  (  เสาวนิตย์  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  หอมเสมอ

Souwanit  ,  Souwanij  (  เสาวนิจ  )  แปลว่า  งามเสมอ  ,  หอมเสมอ

Souwanat  (  เสาวนาฏ  )  แปลว่า  นางงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Souwapak  (  เสาวภาคย์  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความสำเร็จ

Souwapap  (  เสาวภาพ  )  แปลว่า  อ่อนโยน

Souwapat  (  เสาวภัทร์  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

Souwapat  (  เสาวพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

Souwarop  (  เสาวรภย์  )  แปลว่า  กลิ่นหอม

Souwanat  (  เสาวณัฐ  ,  เสาวณัฏฐ์  )   แปลว่า  นักปราชญ์งาม

Sou  (  เสาร์  )  แปลว่า  วันเสาร์  ,  ดาวเสาร์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่า ช้าง

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์