ชื่อที่มีคำว่า พิชญ์

     ชื่อที่มีคำว่า  พิชญ์  หรือ  พิชญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์
พิชญาพร  (  Ptchayaporn  )  แปลว่า  ผู้รู้นำสุขมาให้

พิชญาภา  (  Pitchayapa  )   แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

พิชญาวรรณ  (  Pitchayawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

พิชญาวดี  (  Pitchayawadee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

พิชญาวลี  (   Pitchayawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

ภรณ์พิชญา  (  Pornpitchaya  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

พรพิชญา  (  Pornpitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

สุพิชญา  (  Supitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

สิริพิชญา  (  Siripitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

สุวพิชญา  (  Suwapitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

สุรพิชญ์  (  Surapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

ศิรพิชญ์  (  Sirapich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์