ชื่อที่มีคำว่า ญาณี

      ชื่อที่มีคำว่า  ญาณี  หรือ  ญาณ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้  , ผู้มีปัญญา  ,  ผู้มีความรู้

ญาณีกุล  (  Yaneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความรู้

ญาณีนาฏ  (  Yaneenat  )  แปลว่า  นางผู้มีปัญญา

ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีปัญญา

ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

ญาณดา  (  Yanada  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

ญาณทิชา  (  Yanticha  , Yanthicha  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ญาณทิพา  (  Yantipa  ,  Yanthipa  )  แปลว่า  วันผู้มีความรู้

ญาณทิพ  (  Yantip  ,  Yanthip  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาสวรรค์

ญาณทิพย์  (  Yantip  ,  Yanthip  )  แปลว่า  ความรู้เป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ญาณ  (  Yan  )  แปลว่า  ความรู้  ปัญญา

ญาณกานต์  (  Yannakan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาอันเป็นที่รัก

ฐิติญาณ  (  Thitiyan  ,  Titiyan  )  แปลว่า  ผู้ตั้งอยู่ในความรู้

ธิติญาณ  (  Titiyan  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาและความมั่นคง

ธีรญาณ  (  Teerayan  )  แปลว่า  ผู้มีไหวพริบและปัญญา

พีรญาณ  (  Peerayan  )  แปลว่า  ปัญญาแห่งผู้กล้า

วีรญาณ  (  Weerayan  ,  Veerayan  )  แปลว่า  ปัญญาแห่งผู้กล้า

นันทญาณ  (  Nantayan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความรู้

ณัฐญาณ  (  Nattayan  )  แปลว่า  ความรู้แห่งนักปราชญ์

ณัฏฐญาณ  (  Nattayan  )  แปลว่า  ความรู้แห่งนักปราชญ์  

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ