ชื่อเล่นพยางค์เดียว

    อยากมีชื่อเล่นพยางค์เดียว  ที่มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่อประดับที่ทำเป็นสายมีทั้ง สร้อยคอ  และ

สร้อยข้อมือ

สาย  (  Sie  )  แปลว่า  เวลาระหว่างเช้ากับเที่ยง  ,  เส้น  ,  เครือ  , แถว

เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง

แอ้ม  (  Aem  )  แปลว่า  แอบ  ,  แนบ

เอื้อม  (  Uam  )  แปลว่า  ยื่นมือไปเพื่อหยิบของในที่ไกล

เอิ้น  (  Ern  )  แปลว่า  กล่าวถ้อยคำ

อิ่ม  (  Im  )  แปลว่า  เบิกบาน  ,  พอแล้ว

เอม  (  Em  )  แปลว่า  หวาน  ,  ชื่นใจ

อิ๊ว  (  Iu  )  แปลว่า  ซี่อิ๊ว

อิง  (  Ing  )  แปลว่า  พิง  ,  เอน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คูน  (  Koon  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายบอน

จร  (  Jorn  )  แปลว่า  เที่ยวไป

โจ้  (  Jo  )  แปลว่า  จิงโจ้

โดม  (  Dom  )  แปลว่า  แนว  ,  แถว  ,  สูง

ดิษฐ์  (  Dis  )  แปลว่า  ประดิษฐ์

ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก (  สัมผัส  )

ไตร  (  Tri  )  แปลว่า  สาม

ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม

โตน  (  Ton  )  แปลว่า  กระโดด  ,  โจน  ,  น้ำตก

โทน  (  Ton  )  แปลว่า  เดียว  ,  หนึ่ง

ทิว  (  Tiw  ,  Tiv  )  แปลว่า  แถว  ,  แนว

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี

นันท์  (  Nan  )  แปลว่า  ความยินดี

นัส  (  Nas  )  แปลว่า  พนัส  ,  มนัส

บูรณ์  (  Boon  )  แปลว่า  เต็ม

นันต์  (  Nan  )  แปลว่า  อนันต์

โนชญ์  (  Noch  )  แปลว่า  มาโนชญ์

นิต  (  Nit  )  แปลว่า  มานิต

หนึ่ง  (  Nung  )  แปลว่า  หน่วย  ,  จำนวนเดี่ยว

หนุ่ย  (   Noui  )  แปลว่า  โหนก  ,  โน  ,  ทุย  (  ศรีษะ )

สง  (  Song  )  แปลว่า  หย่งขึ้น  หรือ ยกขึ้น ให้น้ำหรือของเล็กๆร่วงลง  ,  สุก แก่จัด (  หมาก  )

สณฑ์  (  Son  )  แปลว่า  แนวไม้  ,  ที่รก

สน  (  Son  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

สินธุ์  (  Sin  )  แปลว่า  แม่น้ำ  (  กระสินธุ์  )

โมทย์  (  Mot  )  แปลว่า  ปราโมทย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อที่มีคำว่า รัตน์