ขื่อที่มีคำว่า วิริยะ

     ชื่อที่มีคำว่า  วิริยะ ,  วิริยา  ,  วิริญา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิริยา  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ความเพียร

วิริยาภรณ์  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

วิริยารัตน์  (  Wiriyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความเพียร

วิริยามณี  (  Wiriyamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งความเพียร

วิริยากานต์  (  Wiriyakan  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรอันเป็นที่รัก

วิริยาทิพย์  (  Wiriyatip  ,  Wiriyathip  )  แปลว่า  ความเพียรเป็นของเทวดา

ทิพย์วิริยา  (  Tipwiriya  ,  Thipwiriya  )  แปลว่า  ความเพียรเป็นของเทวดา

วิริญา  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  วิริยา  ,  วิริยะ  ,  ความเพียร

วิริญาภรณ์  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

วิริญารัตน์  (  Wiriyarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งความเพียร

วิริญามณี  (  Wiriyamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งความเพียร

วิริญากานต์  (  Wiriyakan  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรอันเป็นที่รัก

วิริญาทิพย์  (  Wiriyatip  ,  Wiriyathip  )  แปลว่า  ความเพียรเป็นของเทวดา

ทิพย์วิริญา  (  Tipwiriya  ,  Thipwiriya  )  แปลว่า  ความเพียรเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ความเพียร

วิริยะพงศ์  (  Wiriyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร

วิริยะพงษ์  (  Wiriyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร

วิริยะณัฐ  (  Wiriyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเพียร

วิริยะณัฏฐ์  (  Wiriyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความเพียร

วิริยะเดช  (  Wiriyadech  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงด้วยความเพียร

วิริยะพัฒน์  (  Wiriyapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเพียร

วิริยะภัทร์  (  Wiriyapat  )  แปลว่า  ผู้เจริญด้วยความเพียร

วิริยะวัฒน์  (  Wiriyawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญด้วยความเพียร

วิริยะกานต์  (  Wiriyakan  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรอันเป็นที่รัก

วิริยะยศ  (  Wiriyayos  )  แปลว่า  ผู้มียศด้วยความเพียร

วิริยะเทพ  (  Wiriyatep  )  แปลว่า  เทพแห่งความเพียร

วิริยะกุล  (  Wiriyakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเพียร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ