ชื่อที่มีคำว่า พัชร์

    ชื่อที่มีคำว่า  พัชร์  ,  พัชรา  ,  พัชรี  ,  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชรี  (  Patcharee  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร

พัชรีภรณ์  (  Patchareeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชรีพรรณ  (  Patchareepan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชรีวรรณ  (  Patchareewan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

เพ็ญพัชรา  (  Penpatchara  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

เพ็ญพัชรี  (  Penpatcharee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยเพชร

พิมพ์พัชรา  (  Pimpatchara  )  แปลว่า  รูปเพชร

พิมพ์พัชรี  (  Pimpatcharee  )  แปลว่า  รูปเพชร

สุพัชรา  (  Supatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม

สุพัชรี  (  Supatcharee  )  แปลว่า  เพชรงาม

สุพัชร์จิรา  (  Supachjira ,  Supatjira   )  แปลว่า  เพชรน้ำงามยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พัชร์  (  Pach  ,  Pat  )  แปลว่า  เพชร

พัชระ  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พงศ์พัชร์  (  Pongpach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พงษ์พัชร์  (  Pongpach  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

รัฐพัชร์  (  Rattapach  )  แปลว่า  แว่นแคว้นแห่งเพชร

ณัฐพัชร์  ,  ณัฏฐ์พัชร์  (  Nattapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

จิรพัชร์  (  Jirapach  ,  Jirapat  )  แปลว่า  เพชรอันยังยืนนาน

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  ,  Jutapat  )  แปลว่า  ปิ่นเพชร

ศิริพัชร์  (  Siripach  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญดุจเพชร

ศิรพัชร์  (  Sirapach  )  แปลว่า  ยอดแห่งเพชร

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ