ชื่อเล่นคนไทยในภาษาอังกฤษคืออะไร

     ชื่อเล่นของคนไทย  หลายท่านที่มีเพื่อนต่างชาติ  บางครั้งเพื่อนๆ

ของท่านอยากทราบว่า  ชื่อเล่นของท่านมีความหมายว่าอะไร

ในภาษาอังกฤษ  ซึ่งภาษาไทยก็มีเอกลักษณ์เป็นของไทย  ย่อม

เรียกและแปลกแตกต่างจากภาษาอื่นๆ

  ชื่อเล่นคนไทยก็มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

หญิง  (  Ying  )  ในภาษาอังกฤษ  woman

แหวน  (  Waen  ,  Vaen  )  ในภาษาอังกฤษ  ring

ส้ม  (  Som  )  ในภาษาอังกฤษ  orange

น้ำ  (  Narm  ,  Nam  )  ในภาษาอังกฤษ  water

หวาน  (  Warn  )  ในภาษาอังกฤษ  sweet

เปรี้ยว  (  Priao  )  ในภาษาอังกฤษ  sour

แดง  (  Daeng  )  ในภาษาอังกฤษ  red

เงือก  (  Nguak  )  ในภาษาอังกฤษ  mermaid

แมว  (  Maeo  )  ในภาษาอังกฤษ  cat

นกยูง  (  Nokyoong  )  ในภาษาอังกฤษ  peacock

กระต่าย  (  Kratie  )  ในภาษาอังกฤษ  rabbit

กระรอก  (  Krarork  )  ในภาษาอังกฤษ  squirrel

หงส์  (  Hong  )  ในภาษาอังกฤษ  swan

เต่า  (  Tou ,  Tao  )  ในภาษาอังกฤษ  turtle

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

โกโก้  (  Koko  )  ในภาษอังกฤษ  cocoa

ปลา  (  Pla  )  ในภาษาอังกฤษ  fish

ไก่  (  Kai  )  ในภาษอังกฤษ  chicken

กุ้ง  (  Kung  )  ในภาษาอังกฤษ  prawn  ,  lobster

ปู  (  Poo  )  ในภาษาอังกฤษ  crab

เป็ด  (  Ped  )  ในภาษาอังกฤษ  duck

หมู  (  Moo  )  ในภาษาอังกฤษ  pork  ,  pig

หนู  (  Noo  )  ในภาษาอังกฤษ  rat

นก  (  Nok  )  ในภาษาอังกฤษ  bird

ดำ  (  Darm , Dam  )  ในภาษาอังกฤษ  black

ม้า  (  Ma  )  ในภาษาอังกฤษ  horse

ห่าน (  Han  )  ในภาษาอังกฤษ  goose

กบ  (  Kob  )  ในภาษาอังกฤษ  frog

เม่น  (  Men  )  ในภาษาอังกฤษ  porcupine

แมน  (  Maen  )  ในภาษาอังกฤษ  man

ชาย  (  Chie  )  ในภาษาอังกฤษ  man

สิงโต  (  Singto  )  ในภาษาอังกฤษ  lion

เสือ  (  Sua  )  ในภาษาอังกฤษ  tiger

ต่อ  ( Tor  )  ตัวต่อ  ในภาษาอังกฤษ  wasp

เต๋า  (  Tou  )  ในภาษาอังกฤษ  dice

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ