ชื่อที่สะกดด้วย Chamai

     ชื่อที่สะกดด้วย  Chamai  (  ชไม  )  มีดังนี้   อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Chamai  (  ชไม  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง

Chamaikan  (  ชไมกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่

Chamailada  (  ชไมลดา  )  แปลว่า  เครือเถาทั้งคู่

Chamaikul  (  ชไมกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่

Chamainuch  (  ชไมนุช  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่

Chamairat  (  ชไมรัตน์  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐทั้งคู่

Chamaiporn  (  ชไมภรณ์  )   แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่

Chamaiporn  (  ชไมพร  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้ทั้งคู่

Chamaipan  (  ชไมพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่

Chamainat  (  ชไมณัฐ  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งคู่

Chamaipach  (  ชไมพัชร์  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่

Chamaitip  ,  Chamaithip  (  ชไมทิพย์  )  แปลว่า  เป็นของเทวดาทั้งคู่

Chamailak  (  ชไมลักษณ์  )  แปลว่า  มีคุณภาพทั้งคู่  ,  มีลักษณะดีทั้งคู่

Chamaisinee  (  ชไมสินี  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาวทั้งคู๋

Chamaitida  (  ชไมธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ