ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า Su

     ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า  Su  (  สุ  ,  ศุ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Sukanda  (  สุกานดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

Sukanjana  (  สุกาญจนา  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,

ทองแห่งความงาม

Sukanya  (  สุกันยา  )  แปลว่า  นางงาม

Sukanya  (  สุกัญญา  )  แปลว่า  นางงาม

Sukanlaya  (  สุกัลยา  )  แปลว่า  นางงาม

Sujongkolnee  (สุจงกลนี  )  แปลว่า  บัวงาม

Sujittra  (  สุจิตรา  )  แปลว่า  งดงามดี

Sujeera  (  สุจีรา  )  แปลว่า  งามนาน

Suchada  (  สุชาดา  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

Supattra  (  สุภัทรา  )  แปลว่า  น่ารักดี  ,  งามน่ารัก

Supak  (  สุภัค  )  แปลว่า  โชคดียิ่ง

Supassorn  (  สุภัสสร  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรืองดี

Suratchanee  (  สุรัชนี  )  แปลว่า  กลางคืนดี

Sunatta  ( สุณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

Surotjana  (  สุโรจนา  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี

Suwalai  (  สุวลัย  )  แปลว่า  กำไลงาม

Suwaree  (  สุวารี  )  แปลว่า  น้ำงาม

Suarpa  (  สุอาภา  )  แปลว่า   ผู้มีความสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรือง

Suda  (  สุดา  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป  , นาง

Sunanta  ,  Sunantha  (  สุนันทา  )  แปลว่า  เป็นที่ยินดี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Sukowit  (  สุโกวิท  )  แปลว่า  ชำนาญดี

Sukosol ,  Sukoson  (  สุโกศล  )  แปลว่า  ฉลาดดี

Sukhum  (  สุขุม  )  แปลว่า  นิ่มนวล  ,  ซึ้ง  ,  ละเอียด

Suchon  (  สุชน  )  แปลว่า  คนดี

Sukon  (  สุคนธ์  )  แปลว่า  กลิ่นหอม

Sutas  (  สุทัศน์  )  แปลว่า  งดงาม  ,  น่าดู

Sunan  (  สุนันท์  )  แปลว่า  เป็นที่ยินดี  ,  น่าสบาย

Sukanung  (  สุคนึง  )  แปลว่า  คิดดี

Sujin    (  สุจินต์  )  แปลว่า  คิดดี

Sumana  (  สุมานะ  )  แปลว่า  ผู้มีความตั้งใจจริงดี

Sumanas  (  สุมานัส  )  แปลว่า  ใจดี  ,  ผู้มีใจงาม

Sumanit   (  สุมานิต  )  แปลว่า  ผู้ที่คนนับถือดี

Sumeta  (  สุเมธา  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาดี

Suta  ,  Sutha  (  สุธา  )  แปลว่า  อาหารทิพย์

Sutasee  ,  Suthasee  (  สุธาสื  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์  คือ  เทวดา

Sutasin  ,  Suthasin  (  สุธาศิน  )  แปลว่า  ผู้กินของทิพย์  คือ เทวดา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีความหมายถึง " เพชร พลอย "

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์