ชื่อที่เกี่ยวกับ สงกรานต์

    ชื่อที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์     วันสงกรานต์ในอดีต  ถือว่า

เป็นวันปีใหม่  (  ปีนักษัตร อ่านว่า  นักสัด  )  คือจะเปลี่ยนจาก

ปีนักษัตรเดิม เป็นปีนักษัตรใหม่ในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5

  แต่ในปัจจุบันมักจะเปลี่ยนปีนักษัตรไปพร้อมกับวันขึ้นปีใหม่ในโลก

สากล  คือวันที่  1  มกราคม

  ชื่อที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์  ก็มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จุฑากรานต์  (  Jutakran  )  แปลว่า  ก้าวไปถึงที่สุด  ,  ก้าวไปถึงยอด

ศศิกรานต์  (  Sasikran  )  แปลว่า  ก้าวไปดวงจันทร์

รวีกรานต์  (  Raweekran  )  แปลว่า  ก้าวไปตามดวงตะวัน

ทิวากรานต์  (  Tiwakran  )  แปลว่า  วันที่ก้าวไป

ทิพย์วารี  (  Tipwaree  ,  Thipwaree  )  แปลว่า  น้ำทิพย์

น้ำทิพย์  (  Namtip  ,  Namthip  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา

ธิดาวารี  (  Tidawaree  )  แปลว่า  ลูกหญิงน้ำ

สายวารี  (  Siewaree  )  แปลว่า  สายน้ำ

สายน้ำ  (  Sienam  )  แปลว่า  น้ำ

สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ  ,  ลำธาร

น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  ของเหลวใสๆใช้ดื่มได้  และใช้อุปโภคได้

ลดาวารี  (  Ladawaree  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ

รัตติกรานต์  (  Rattikran  )  แปลว่า  คืนที่ก้าวไป

รัชนีกรานต์  (  Ratchaneekran  )  แปลว่า  คืนที่ก้าวไป

เมษากรานต์  (  Mesakran  )  แปลว่า  ก้าวสู่เดือนเมษายน

เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  เดือนเมษาฯอันเป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษาฯ

วารีกานต์  (  Wareekan  )  แปลว่า  น้ำอันเป็นที่รัก

ธารทิพย์  (  Tantip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์

ธาราทิพย์  (  Taratip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์

ชลาทิพย์  (  Chalatip  )  แปลว่า  น้ำทิพย์

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กรานต์  (  Kran  )  แปลว่า  ก้าวไป

สงกรานต์  (  Songkran  )  แปลว่า  การเคลื่อนที่  ,  ดวงอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ

ณัฐกรานต์  (  Nattakran  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ก้าวไป

ณัฏฐกราต์  (  Nattakran  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ก้าวไป

พีรกรานต์  (  Peerakran  )  แปลว่า  ผู้กล้าก้าวไป

วีรกรานต์  (  Weerakran  )  แปลว่า  ผู้กล้าก้าวไป

ไกรกรานต์  (  Kraikran  )  แปลว่า  กล้าก้าวไป

ธีรกรานต์  (  Teerakran  )  แปลว่า  นักปราชญ์ก้าวไป

ธิติกรานต์  (  Titikran  )  แปลว่า  ก้าวไปสู่ความอิ่มเอิบ

ฐิติกรานต์  (  Titikran  ,  Thitikan  )  แปลว่า  ก้าวไปสู่ความมีชีวิตอยู่

ดนุกรานต์  (  Danukran  )  แปลว่า  ตนก้าวไป

กรานต์กุล  (  Krankul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ก้าวไป

กรานต์พงศ์  (  Kranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ก้าวไป

กรานต์พงษ์  (  Kranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ก้าวไป

กรานต์ทิวา  (  Krantiwa  )  แปลว่า  วันที่ก้าวไป

เมษาพงษ์  (  Mesapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเดือนเมษายน

เมษาพงศ์  (  Mesapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเดือนเดือนเมษาฯ

พงศ์นที  (  Pongnatee  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ

พงษ์นที  (  Pongnatee  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ

นทีพงศ์  (  Nateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ

นทีพงษ์  (  Nateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายน้ำ

อมฤต  (  Amarit  ,  Amaruk  )  แปลว่า  น้ำทิพย์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ