ชื่อที่ออกเสียงเหมือนกัน

      ชื่อที่ออกเสียงเหมือนกัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง  

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม

ดรรชนี  (  Datchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี

ดัชนี  (  Datchanee  )  แปลว่า  นิ้วชี้

ทิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

ทิคัมพร  (   Tikamporn  )  แปลว่า  คนเปลือย

ทิพ  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  วัน  ,  สวรรค์

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ  ,  คุณภาพ

ลักขณ์  (  Lakh  )  แปลว่า  ลักษณะ

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป

นาถ  (  Nath  ,  Nat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  ยั่งยืน

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กาญจน์  (   Kan  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ

การณ์  (  Kan  )  แปลว่า  เหตุ  ,  เค้า  ,  มูล

กิจ  (  Kit  ,  Kij  )  แปลว่า  ธุระ  ,  งาน

กิตติ์  (  Kit  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ

จัน  (  Jan  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีผลกลมๆแบนๆ

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  วันจันทร์

ชัย  (  Chai  )  แปลว่า  การชนะ

ไชย  (  Chai  )  แปลว่า  เจริญกว่า  ,  ดี  ,  เจริญ

เชาว์  (  Chou  )  แปลว่า  เร็ว

เขาว์น  (  Chou  )  แปลว่า  ความเร็วของไหวพริบหรือความคิด

ดุล  (  Dul  )  แปลว่า  เสมอกัน

ดุลย์  (  Dul  )  แปลว่า  เสมอกัน  ,  ความเท่ากัน

ถวิน  (  Thawin  )  แปลว่า  ห่วงร้อยสายรัดประคด

ถวิล  (  Thawil  ,  Thawin  )  แปลว่า  คิดถึง  ,  คิด  

ทัศ  (  Tas  )  แปลว่า  สิบ  ,  ครบ

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น

ทูน  (  Toon  )  แปลว่า  เอาของวางบนศรีษะ

ทูล  (  Tool  ,  Toon  )  แปลว่า  บอก  ,  กล่าว

นาท  (  Nat  )  แปลว่า  ความบันลือ  ,  ความนับถือ

นาถ  (  Nath  ,  Nat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

พัฒน์  (  Pat  )  แปลว่า  ความเจริญ

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร

ภัทร์  (  Pat  )  แปลว่า  น่ารัก

วัฒน์  (  Wat  )  แปลว่า  ความเจริญ

วัส  (  Was  ,  Vas  )  แปลว่า  ฝน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

ชื่อที่แปลว่า ช้าง