ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรา

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า นรา มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา 

นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ 

นรานาฏ  (  Naranat  )  แปลว่า  คนผู้หญิง 

นราพรรณ  (  Narapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

นราวรรณ  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

นราวัลย์  (  Narawal  ,  Narawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเครือเถา 

นราวัณย์  (  Narawan  )  แปลว่า  ผู้งามยิ่ง

นราสินี  (  Narasinee  )  แปลว่า  นางงาม 

นรานุช  (  Naranuch  )  แปลว่า  ผู้เป็นน้อง

นราภัค  (  Narapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี  ,  ผู้มีความเจริญ  ,  ผู้โชคดี

นราภรณ์  (  Naraporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

นรา  (  Nara  )  แปลว่า  คน

นรากร  (  Narakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำ 

นรากรณ์  (  Narakorn  )  แปลว่า  คนฉลาด  ,  ผู้ชำนาญ

นรากฤตย์  (  Narakrit  )  แปลว่า  ผู้มีเกียรติ 

นราจิตร  (  Narajit  )  แปลว่า  ผู้งดงาม 

นราจิตต์  (  Narajit  )  แปลว่า  ใจคน 

นราจิต  (  Narajit  )  แปลว่า  ใจคน 

นราพงศ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย 

นราพงษ์  (  Narapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นรานาท  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้กึกก้อง  ,  ผู้มีความบันลือ 

นราณัฐ  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นราณัฏฐ์  (  Naranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ 

นราภัสร์  (  Narapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง 

นราภัทร์  (  Narapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก  ,  ผู้เจริญ 

นราพัฒน์  (  Narapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราภาคย์  (  Narapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดี 

นราภาพ  (  Narapap  )  แปลว่า  ความเป็นคน

นรารัฐ  (  Nararat  )  แปลว่า  คนเมือง 

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี 

นราวัฒน์  (  Narawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราวัจน์  (  Narawaj  ,  Narawat  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำ 

นราชัย  (  Narachai  ) แปลว่า  ผู้ชนะ 

นราไชย  (  Narachai  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่า 

นราชาญ  (  Narachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญ  ,  ผู้คล่องแคล่ว 

นราชาติ  (  Narachat  )  แปลว่า  ผู้มีตระกูล 

นราเดช  (  Naradech  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  ,  ผู้มีชื่อเสียง  ,  ผู้มีอำนาจ 

นราฤทธิ์  (  Nararit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ

นรารักษ์  (  Nararak  )  แปลว่า  ผู้ปกป้อง  ,  ผู้คุ้มครอง

ความคิดเห็น

  1. ขอบคุณนะคะ กำลังหาชื่อแต่งนิยายยู่พอดีเลยค่ะ

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า วิ