ชื่อที่มี อ

       ชื่อที่มีตัว อ   มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กรอง  (  Krong  )  แปลว่า  กำไล , ถัก , แยกน้ำจากกาก

กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  กำไลทอง , ผ้าโปร่งทอด้วย

เส้นทอง หรือ ไหมทอง

เครือ  (  Krua  )  แปลว่า  เถาไม้ , เชื้อสาย

เครือวัลย์  (  Kruawal , Kruawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ฉะอ้อน  (  Chaorn  )  แปลว่า  รูปเล็กบาง , ชะอ้อน 

ชะอ้อน  (  Chaorn  )  แปลว่า  ฉะอ้อน  , รูปเล็กบาง

ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย 

ชะเอม  (  Chaam )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

เฌอ  (  Cher  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

เฌอมาลย์  (  Chermal  )  แปลว่า  ต้นดอกไม้ 

ต้องใจ  (  Tongjai  )  แปลว่า  ถูกใจ

ต้องตา  (  Tongta  )  แปลว่า  ชอบ  , ถูกตา 

สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ 

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ 

แน่งน้อย  (  Naengnoy  )  แปลว่า  งามกะทัดรัด 

ผอบ  (  Phaob  )  แปลว่า  ตลับมีเชิงมียอด

ผอูน  (  Phaoon  )  แปลว่า  น้องหญิง 

พะนอ  (  Panor  )  แปลว่า  เอาใจ 

พร้อม  (  Prom  )  แปลว่า  ครบครัน 

เฟื่องฟ้า  (  Fuangfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่ง

เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  สวยที่สุด

เรืองรอง  (  Ruangrong  )  แปลว่า  สว่าง , สุกใส

เรืองศรี  (  Ruangsri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง  , รุ่งเรืองด้วยสง่า

ละออง  (  Laorng  )  แปลว่า  ฝุ่น  , ผง 

ละอองดาว  (  Laorngdao  )  แปลว่า  ฝุ่นดาว 

ลออ  (  Laor  )  แปลว่า  งาม

ลออพรรณ  (  Laorpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อโณทัย  (  Anotai  ) แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

อรุโณทัย  (  Arunotai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์แรกขึ้น 

อนงค์  (  Anong  )  แปลว่า  นาง  ,  นางงาม 

อรชร  (  Orrachorn  )  แปลว่า  งาม 

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  ระลึก  ,  คำนึงถึง 

อโนชา  (  Anocha  )  แปลว่า  ต้นอังกาบ 

อังกาบ  (  Angkab  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งดอกมีสีม่วงแดง 

อมรา  (  Amara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย 

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  ผู้หญิงงาม  ,  นางงาม 

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล 

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

จ้อย  (  Joy  )  แปลว่า  เล็ก

ทอง  (  Tong  )  แปลว่า  ธาตุแท้สีเหลืองเนื้อเหนียวใช้ทำเครื่องประดับ

ตรอง  (  Trong  )  แปลว่า  ตรึกตรอง , คิดทบทวน

ต้อง  (  Tong  )  แปลว่า  ถูก 

ต้อย  (  Toy  )  แปลว่า  เล็ก , จ้อย

ถนอม  (  Thanom  )  แปลว่า  สงวน  ,  ระวัง 

ประกอบ  (  Prakob  )  แปลว่า  ทำ , ปรุงให้เข้ากัน

ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  ทำการปรองดอง 

ยอด  (  Yod  )  แปลว่า  ที่สุด 

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า  รุ่งเรือง , สว่าง

พร้อมพงศ์  (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพงษ์ (  Prompong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน

พร้อมพันธุ์  (  Prompan  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายครบครัน 

องอาจ  (  Ongarj , Ongart  )  แปลว่า  กล้าหาญ 

อดิเรก  (  Adirek  )   แปลว่า  พิเศษ 

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

อดิศัย  (  Adisai  )  แปลว่า  เลิศ  ,  ประเสริฐ 

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ 

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  เวลาเช้าตรู่

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  มากมาย  ,  มากล้น 

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ทำตาม 

อนุสรณ์  (  Anusorn  )  แปลว่า  การระลึก 

อติชาต  (  Atichat  )  แปลว่า  ผู้เลิศกว่าเผ่าพงศ์ 

อภิชาต  (  Apichat  )  แปลว่า  เกิดดี  ,  มีตระกูล

อภิชัย (  Apichai  )  แปลว่า  การชนะยิ่ง 

อภิชิต  (  Apichit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

อเนก  (  Anek  )  แปลว่า  มาก , นับไม่ได้ 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

ชื่อที่มีคำว่า วรรณ

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เพียง "