ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ศ , ษ, ส

      ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ศ , ษ , ส  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็น

ของเทวดา 

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์ 

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม 

โศภา  (  Sopa  )  แปลว่า  งาม

โศภิษฐ์  (  Sopis  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว ,  สะอาด 

สไบ  (  Sabai  )  แปลว่า  ผ้าแถบผู้หญิง

สไบแพร  (  Sabaiprae  )  แปลว่า  ผ้าแถบผู้หญิงที่เป็นผ้าแพร

สไบทอง  (  Sabaitong  )  แปลว่า  ผ้าแถบผู้หญิงที่ทำด้วยทอง

สลวย  (  Saluoy  )  แปลว่า  ฉลวย  ,  สวย 

สวย  (  Suoy  )  แปลว่า  งาม 

สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำเป็นสายยาวๆ

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์แท้  ,  งามหมดจด 

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์ 

เสาวคนธ์  (  Souwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม 

เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาดอกมีกลิ่นหอม

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

โสภา  (  Sopa  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศตวรรษ  (  Satawat , Satavas  )  แปลว่า  รอบหนึ่งร้อยปี 

ศกุนต์  (  Sakun  )  แปลว่า  นก 

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศักดา  (  Sakda  )  แปลว่า  อำนาจ 

ศักดิ์  (  Sak  )  แปลว่า  ความสามารถ  ,  ความเชี่ยวชาญ

ศักดิ์สิทธิ์  (  Saksit  )  แปลว่า  ขลัง  , อำนาจอันชอบธรรม 

ศักรินทร์  (  Sakkarin  )  แปลว่า  พระอินทร์ 

ศิวะ  (  Siwa  )  แปลว่า  พระอิศวร

ศานติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ 

ศิลป์  (  Sil  ,  Sin  )  แปลว่า  ฝีมือการช่าง

ศิลา  (  Sila  )  แปลว่า  หิน 

ศรชัย  (  Sornchai  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่การชนะ 

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะด้วยความดีงาม 

โศภน  (  Sopon  )  แปลว่า  ความงาม ,  ความดี 

ษมา  (  Sama  )  แปลว่า  ขอโทษ  ,  กล่าวคำขอโทษ 

สกนธ์  (  Sakon  )  แปลว่า  ร่างกาย 

สกล  (  Sakol  )  แปลว่า  สากล  ,  ทั้งหมด 

สกุนต์  (  Sakun  )  แปลว่า  นก 

สนธยา  (  Sontaya  )  แปลว่า  เวลาพลบค่ำ 

สนิท  (  Sanit  )  แปลว่า  ชิด  ,  คุ้นเคย 

สมภพ  (  Sompop  )  แปลว่า  การเกิด 

สมาน  (  Saman  )  แปลว่า  ทำให้สนิท 

สมิต  (  Samit  )  แปลว่า  เบิกบาน  ,  ยิ้ม 

สมิทธ์  (  Samit  )  แปลว่า  สำเร็จพร้อม 

สโรช  (  Saroch  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว 

สฤษฎ์  (  Saris  )  แปลว่า  การสร้าง 

สวัสดิ์  (  Savas  )  แปลว่า  ความเจริญรุ่งเรือง 

สัก  (  Sak  )  แปลว่า  ชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง 

สันต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ 

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันติภาพ  (  Santipap  )  แปลว่า  ความสงบ 

สาธิต (  Satit  )  แปลว่า  แสดงให้เห็น  ,  สำเร็จ 

สิงห์  (  Sing  )  แปลว่า  สิงโต 

สิทธิ์  (  Sit  )  แปลว่า  ความสำเร็จ 

สุขุม  (  Sukhum  )  แปลว่า  นิ่มนวล

สุคนธ์ (  Sukon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม 

สุทัศน์  (  Sutas  )  แปลว่า  งดงาม 

สุนันท์  (  Sunan  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

โสภณ  (  Sopon  )  แปลว่า  งาม

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ชื่อที่มีคำว่า เพชร

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่เกี่ยวกับนางฟ้า

ชื่อที่ลงท้ายด้วย กานต์

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า พนา

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่มีคำว่า ธาร

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ